SenioriKamu-hanke – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi ikäihmisille ja muodostuneille Kamupareille järjestetään toivetapahtumia tuomaan arkeen mielekästä sisältöä ja tekemistä.

Wilhelmiina Tenhola on avattu

Wilhelmiina Palveluiden uusi yksikkö ikäihmisille on avattu ja Wilhelmiina Tenhola on saanut ensimmäiset asukkaansa. Toimitusjohtaja Minna Saranpää kertoo uusista tuulista.

Ikääntyvien kuntoutukseen on panostettava hyvinvointialueilla

Kuntoutusviikolla on tärkeää nostaa esille ikääntyvien oikea-aikaisen kuntoutuksen merkitystä heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kannalta. Tutustu STM:n julkaisemaan oppaaseen.

Hyte-yhteistyöllä pysyvää palvelutarjontaa

Järjestöjen rooli ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäjinä luo matalan kynnyksen toimintamalleja hyvinvointialueiden palvelutarjontaan. Tästä esimerkkinä Voimaa ikämiesten arkeen -hanke.

Muutosten tuulet siivittävät Kunnon kaveri -hankkeen kolmannelle kaudelle

Kunnon kaveri -hankkeen yhteenveto vakuuttaa ja summaa järjestötyön merkityksen ikääntyneiden toimintakyvylle sekä hyvinvoinnille.

Kaikki mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite – ihmisten hyvinvointi – ja siksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa on rakennettava yhteinen toiminta-areena.

Asiakastyötä ja yhteiskehittämistä

Läheisenä työelämässä -hankkeen toiminta on saanut hyvää palautetta osallistuneilta. Yhteiskehittämisen mallia toteutetaan vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa kehittäjäryhmäläisten kanssa.

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli

Kehitetyn mallin keskiössä ovat ikääntyvien miesten ryhmätoiminnan tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun.

Soile Kuitunen Miina Sillanpään Säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Valtiotieteiden tohtori Soile Kuitunen aloittaa 1.8.23 säätiön määräaikaisena varatoimitusjohtajana ja siirtyy toimitusjohtajaksi 13.9. säätiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Eija Sorvarin jäädessä eläkkeelle.

Vuokrataan liiketilaa

Helsingin Pikku Huopalahdessa tarjolla noin 100m2 vastaanottotiloja asumispalvelukeskuksen yhteydessä, omalla sisäänkäynnillä.