Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu suomalaisille tieteentekijöille. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain loppuvuodesta jaetaanko tulevana vuonna apurahoja sekä haettavan apurahan teemasta. Haku tapahtuu keväällä. Päätökset apurahojen saajista tehdään hallituksen syyskokouksessa ja apurahan maksatus tapahtuu hakemista seuraavana vuonna.

 

Apurahojen hakeminen ja kriteerit

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen jakamisesta syyskuun aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä. Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan Säätiön verkkosivuilla. Myönnetyn apurahan maksatus tapahtuu päätöstä seuraavana vuonna. Apurahan saajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa kaikki yksityishenkilön tai työryhmän saamat apurahat verottajalle.

 

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan sellaiset hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot.

 

Myöntämisehdot

Apurahan saaja:

  1. lähettää selvityksen tutkimuksen edistymisestä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä vuoden kuluessa, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle.
  2. Apurahan saaja laatii tutkimustuloksia käsittelevän tiivistelmän tai artikkelin, joka julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla.
  3. Antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

 

Apurahoihin liittyvät tiedustelut:
Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223.

 

Myönnetyt apurahat

 

Apurahat vuodelle 2016:

Vuonna 2016 säätiön hallitus kohdensi apurahat vanhusten asumista ja asumispalveluja käsitteleviin monialaisiin ja poikkitieteellisiin tutkimuksiin. Apurahat myönnettiin seuraavasti:

  • FT Virve Repo, Hoidon ja kontrollintilalliset näkökulmat vanhustenhoidossa Suomessa ja Hollannissa.
  • FM Heikki Saxén, Eettisen raadit palvelutalojen arkietiikan määrittelyssä.
  • YTM Paula Vasara, Vaihtoehdottomuuksia ja valinnan mahdollisuuksia asumispolulla: kokemuksia asumiseen ja hoivaan liittyvistä jatkuvuuksista, siirtymistä ja käännekohdista ikääntyneen elämänkulussa.

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmiä julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön Tutkimus ja artikkelit -sivulla.