Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu suomalaisille tieteentekijöille. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta. Haku tapahtuu vuonna 2018 kesällä. Päätökset apurahojen saajista tehdään hallituksen syyskokouksessa ja apurahan maksatus tapahtuu hakemista seuraavana vuonna.

 

Apurahojen hakeminen ja kriteerit

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen jakamisesta lokakuun aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä. Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan Säätiön verkkosivuilla. Myönnetyn apurahan maksatus tapahtuu päätöstä seuraavana vuonna. Apurahan saajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa kaikki yksityishenkilön tai työryhmän saamat apurahat verottajalle.

 

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan sellaiset hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot.

 

Myöntämisehdot

Apurahan saaja:

  1. lähettää selvityksen tutkimuksen edistymisestä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä vuoden kuluessa, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle.
  2. Apurahan saaja laatii tutkimustuloksia käsittelevän tiivistelmän tai artikkelin, joka julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla.
  3. Antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

 

Apurahoihin liittyvät tiedustelut:
Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223.

 

Myönnetyt apurahat

 

Apurahat vuodelle 2017:

Vuonna 2017 säätiön hallitus kohdensi apurahat tutkimuksiin, joissa hyödynnetään teknologiaa työikäisten kuntoutuksessa. Apurahat myönnettiin seuraavasti:

  • FM Tanja Korhonen, Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät pelit tukemassa työikäisten kuntoutusta.
  • DI Jayden Khakurel, Improving health and well-being of elderly by reshaping wearable devices through usability development. (Tutkimukseen osallistuu ikääntyneiden lisäksi myös työikäisiä aikuisia.)

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmiä julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön Tutkimus ja artikkelit -sivulla.