Aktiiviset BeWell Happy -kokeilussa mukana olleet seniorit osallistuivat toukokuussa yhteiseen tilaisuuteen, jossa keskusteltiin hankkeesta ja arvioitiin sen mahdollisuuksia. Lähes kaikki osallistujat pääsivät mukaan. Tämä oli ilahduttavaa, sillä Miina Sillanpään Säätiön tavoitteena on varmistaa uusien palvelujen ja teknologian käyttäjälähtöinen kehittäminen.
 

Jukka kertoo osallistujille tuotekehityksen kulusta.
Jukka kertoo osallistujille tuotekehityksen kulusta.

Tällä hetkellä meneillään olevassa kokeilussa seurataan senioreiden arjen aktiivisuutta kotona testattavien liikeanturien avulla.
 
”Tärkeää, että läheiset voivat nähdä että minulla on kaikki hyvin.”
Kuului kommentti, kun kysyttiin mitä hyötyä koekäytössä olevasta laitteistosta voi tulevaisuudessa olla.
 
Kokeilussa on toistaiseksi tutkittu erityisesti seurantateknologian toimivuutta. Osallistujat kertovat, että anturiteknologia on aktivoinut heidän arkeaan. He ovat kiinnostuneita myös tarkemmasta päivittäiseen elämäänsä liittyvästä tiedosta, kuten unesta, jääkaapin käytöstä ja arjen muutoksista.
 
Syksyllä mukaan lähtenyt aktiivinen senioreiden joukko kokee osallistumisensa tarpeellisena. He ovat halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Kesäkuussa heille asennetaankin ensimmäisen kokeilujakson perusteella päivitetty anturilaitteisto. Uuden version myötä saadaan enemmän ja tasaisesti tietoa ympäri vuorokauden. Tällöin voidaan keskittyä seuraavaan tavoitteeseen eli pitkän aikavälin rutiinien seuraamiseen ja niiden muutoksien havaitsemiseen. Elokuussa kokeilut laajenevat Nokialle ja Pirkkalaan.
 
Katso Sami Rytkösen havainnekuva antureiden käytöstä kotona ja sen tuomista hyödyistä arjessa sekä lue lisää toimittaja Kati Kalliosaaren 15.6.2015 Aamulehdessä julkaistusta artikkelista Pirkkalan kotihoidon anturikokeilusta.

Aamulehti BeWell 15062015 (pdf)