BeWell HAPPY -projektin Tulevaisuusverstaassa Linnanmäellä ideoitiin tulevaisuuden asumista ja arkea
 
BeWell verstas2 350Tulevaisuusverstas kokosi Linnanmäen luovaan ympäristöön elokuun lopussa monipuolisen ja osaavan joukon asiantuntijoita, jotka edustivat yli kolmeakymmentä organisaatiota eri toimialoilta. Verstaan fasilitaattori kehitysjohtaja Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta johdatteli osallistujat vuoden 2015 elokuusta vuoteen 2050. Innostunut työskentely lähti liikkeelle ennakkoluulottomasti sillä ajatuksella, että ”kaikki on mahdollista vuonna 2050”.
 
Tulevaisuusverstaassa pohdittiin miltä voivatkaan näyttää asumisemme, liikkumisemme ja harrastuksemme vuonna 2050. Samalla ideoimme palveluita, jotka vahvistavat tulevaisuuden ikäihmisten onnellista arkea.
 
Asiantuntija-alustusten jälkeen osallistujat jakaantuivat seitsemään ryhmään, joissa tulevaisuutta hahmoteltiin vilkkaasti keskustellen kolmen tehtävän avulla:

  1. Tulevaisuuspyörässä jäsenneltiin hyvinvoinnin ja teknologian tulevaisuutta vuoden 2050 aikajänteellä.
  2. Tulevaisuustaulukossa tarkennettiin niitä teemoja, joita ryhmät itse pitivät mielenkiintoisimpina.
  3. Tulevaisuustarinoihin tiivistettiin onnellisen arjen tulevaisuuskuvat vuonna 2050.

 
Tablettipuhelu 350Kaikki ryhmät ennakoivat, että teknologialla on merkittävä rooli tulevaisuuden ikäihmisten arjen helpottajana. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että robotit toimivat rutiiniluonteisista tehtävistä huolehtivina arjen apulaisina, jolloin ihmisille jää enemmän aikaa monimuotoiseen itselle merkitykselliseen toimintaan. Virtuaalisuus voi myös edistää yhteisöllisyyttä niin, että ihmiset muun muassa tekevät matkoja ja keskustelevat toistensa kanssa esimerkiksi virtuaalilasien välityksellä Osallistujat arvioivat, että avustava teknologia tulee integroitumaan huomaamattomasti tavanomaisiin asuin- ja toimintaympäristöihin.
 
Kaikki ryhmät korostivat, että eettisesti kestävä teknologian ja palveluiden kehittäminen edellyttää tulevaisuuden asiakkaiden osallistumista prosessiin alkuideoinnista lähtien. Teknologian onnistunut tutkimus- ja kehitystyö perustuu aina ihmisten elämän todelliseen ymmärtämiseen ja monipuoliseen osallistamiseen.
 
BeWell verstas 350