SOSTE:n blogisarjassa julkaistaan kuntoutuksen asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia kuntoutuksen uudistamiseen liittyviä teemoja. Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtajan Eija Sorvarin ja Kuntoutussäätiön Soile Kuitusen kirjoitus julkaistiin 2.10.2018 ja se käsittelee järjestöjen merkitystä kuntoutuksessa.

 

”Sote-järjestöjen ehdoton vahvuus on niiden kyvyssä ymmärtää ja päästä lähelle kuntoutujien arkea. Järjestöt tunnistavat järjestelmästä putoavat, ja niillä on mahdollisuudet välittää putoamisen syistä ja seurauksista tietoa päättäjille. Järjestöt auttavat murtamaan ennakkoluuloja ja vähentämään stigmoja, joita saatetaan liittää esimerkiksi työelämän ulkopuolella oleviin kuntoutujiin ja heidän elämäntilanteeseensa.”

 

Lue koko kirjotus SOSTE:n sivuilta.