Julkaistu 6.4.2018

Löydetyt miehet -hankkeen teemoja kuvaa ”Jounin tarina”, kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Helena Launiainen.

 

Jouni istuu keittiönpöydän ääressä pyöritellen tupakkaa sormiensa välissä. Hän katselee aurinkoista aamunkoittoa ja miettii, että nyt on oiva päivä lähteä kalaan. Syöttejäkin löytyy valmiina. No, juon ensin aamukahvin ja poltan tupakan, mietin sitten asiaa uudelleen, tuumii Jouni. Aamu vaihtuu päiväksi ja päivä illaksi, eikä Jounin tule lähdettyä matkaan ilman kaveria. Tämä saamattomuus harmittaa häntä, sillä kalastusreissulta on aina saanut muutaman ahvenen lisäksi myös hyvän mielen. Kyllä isä moittisi, jos eläisi, sillä kotona miehen arvo määräytyi hänen työteliäisyytensä perusteella.

 

Jouni jäi työttömäksi 55-vuotiaana puoli vuotta sitten, kun paikallinen saha suljettiin eikä vastaavaa työtä Kainuusta löytynyt. Jouni kokee, että arki matelee merkityksettömänä vailla kiintopisteitä. Pienetkin asiat, kuten kaupassa käynti ja ruoan valmistus, kuluttavat vähäisiä voimavaroja. Hänestä tuntuu, että työttömyyden myötä ryhtikin on kumartunut, mikä on tuonut takaisin vanhat selkäkivut. Jouni tiedostaa, että hänen pitäisi liikkua enemmän, syödä terveellisemmin ja lopettaa tupakointi, mutta hän ei oikein tiedä miten tai mistä aloittaisi.

 

Jouni tuntee itsensä arvottomaksi ja yksinäiseksi. Parhaat kaverit ovat muuttaneet yksi toisensa jälkeen työn perässä eri paikkakunnille. Tytär muutti aikoinaan vaimon kanssa avioeron jälkeen Etelä-Suomeen, eikä tyttärelle tule soitettua kovinkaan usein. Ero oli raskas, sillä vaimo syytti Jounia ryyppäämisestä ja umpimielisyydestä. Jounin mielestä viina ei ollut ongelma. Hän ei ollut myöskään tottunut jakamaan asioitaan naisten kanssa. Miesten asiat on puitu miesporukalla metsästyksen lomassa.

 

Kainuussa toteutuvassa Löydetyt miehet -hankkeessa kehitetään kaverivalmennukseen ja ryhmätoimintaan perustuvaa mallia, jossa Jounia kannustetaan etenemään pienin askelin kohti hyvinvoivaa arkea. Ydinajatuksena on, että miehille merkityksellisen toiminnan kautta voidaan edistää ja tukea miesten terveyttä ja toimintakykyä. Ymmärrämme, että terveys ja toimintakyky eivät ole pysyviä ominaisuuksia vaan rakentuvat miesten, heidän toimintansa ja ympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa, jossa kaikki tekijät ovat toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa vaikuttavia. Muutos millä tahansa alueella voi vaikuttaa Jounin selviytymiseen ja tyytyväisyyteen arjessa. Olisikohan Jouni lähtenyt kalaan kaverivalmentajansa kanssa?

 

Jounin maailmankuva, kiinnostuksen kohteet ja uskomukset omista kyvyistä yhdessä ympäristön luomien mahdollisuuksien ja rajoitteiden kanssa muovaavat sitä, millaista tekemistä hän valitsee. Samoin hänen kykynsä ja opitut käyttäytymistapansa sekä sosiaaliset olosuhteet vaikuttavat siihen, miten hyvin hän suoriutuu päivittäisistä tehtävistään. Jounin perheessä korostettiin fyysistä tekemistä ja työtä, joten ne, kuten työ sahalla, metsästys ja kalastus, ovat olleet Jounille luontaisia tuoden toimentulon ohella uskoa tulevaisuuteen.

 

Löydetyt miehet -hankkeen haasteena on luoda kainuulaisia miehiä houkutteleva toimintaympäristö, joka tukee tavoitteellista muutosta kohti terveellisiä elämäntapoja. Tämä onnistuu vain yhdessä toimintaan osallistuvien miesten kanssa. Merkityksellisen toiminnan yhteydessä voi luontevasti keskustella myös omista asioistaan toisten miesten kanssa. Yhteisellä kalastusreissulla vertaillaan omia kokemuksia, kuten työttömyyttä, muiden ryhmän miesten kokemusten kanssa. Eväitä syödessä kysellään kiinnostuneina kaverien kuulumisia ja jaetaan vinkkejä yksin asuvan ruokailuun. Muutos kohti terveellistä elämää noudattaa kolmen muskettisoturin periaatetta: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.