Julkaistu 4.5.2016

 
SH_09 UutiskuvaMiina Sillanpään Säätiön sääntöihin on kirjoitettu säätiön toiminnan tarkoitus: kuntoutuksen ja vanhusten asumisen sekä muiden vanhuspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen ovat tehtäviä, joita säätiö ja sen omistamat yritykset Wilhelmiina Palvelut Oy ja Avire Oy yhdessä toteuttavat. Säätiö on keskittynyt toimialojen yleishyödylliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joten työmme tulokset ja tuotokset ovat julkisia ja kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. Yrityksemme tuottavat aikuisväestön kuntoutus- ja ikääntyneiden hoivapalveluja. Toimintatapamme varmistaa sen, että voimme olla tuottamassa arjen hyvinvointia ja laadukkaita palveluja ihmisille läpi aikuisiän. Palveluillamme ja asiakaslähtöisillä palvelujen kehitysmalleilla haluamme vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin työiästä vanhuuteen asti. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa kehittämällä yhdistystoimintaan soveltuvia toimintamalleja.

 

Miina Sillanpään Säätiössä ja sen omistamissa yrityksissä käynnistyi vuoden alussa uusi, yhteinen strategiakausi, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti säätiökonsernin tavoitteena on mahdollistaa ihmisille merkityksellistä elämää. Miina Sillanpään jalanjäljissä haluamme olla valppaita, ennakoida toimintaympäristömme muutoksia ja vaikuttaa edelläkävijänä toimialojemme tulevaisuuteen. Tärkeää on myös muistaa, että tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä.

 

Kadet ja kukka 350 rajattuSäätiökonsernissamme arvoilla on keskeinen merkitys. Taustallamme on tositarina vahvasta suomalaisesta naisesta, jonka tinkimätön arvomaailma ei ollut pelkästään sanoja, vaan ennen kaikkea tekoja. Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden arvostaminen ja yhdenvertainen hyvä kohtelu ovatkin Miina Sillanpään arvojen mukaisesti kaiken toimintamme lähtökohtia. Esikuvamme mukaisesti meille on tärkeää toimia rohkeasti ja vastuullisesti. Kolmas keskeinen arvomme – Onnistumme yhdessä – ilmentää näkemystämme siitä, että parhaat tulokset ovat saavutettavissa yhteistyöllä. Haluamme jakaa, yhdistää ja kehittää osaamistamme kumppaneidemme, työtovereidemme ja toimintamme piiriin kuuluvien ihmisten kanssa. Arjessa tämä ilmenee mm. siten, että yhteistyökumppanit ja palvelujen käyttäjien edustus ovat mukana kehittämis- ja kokeilutoiminnassamme heti uusien ideoiden suunnittelusta alkaen.

 

Pariskunta ja kannettava 350 vaaleaKatsoessamme kohti tulevaisuutta emme voi jättää huomiotta ympärillämme tapahtuvia suuria yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia. Tulevaisuuden työelämää ja ikääntyvien palveluja käsittelevät uutisotsikot viittaavat lähes päivittäin digitalisaatioon, robotiikkaan ja teknologiaan. Väestön ikärakenteen muuttuminen edellyttää yhteiskunnalta valmiutta panostaa sekä ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämiseen että uusien kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämiseen palveluja tarvitsevien vanhusten kotona asumisen tukemiseksi. Strategiamme mukaisesti tulemme lähivuosina ottamaan tarkasteluun elämälähtöisen teknologian osana kehittämistyötä ja yritystemme liiketoimintamalleja. Keskiössä on kuitenkin aina ihminen, ja teknologia voi toimia vain välineenä hyvää arkea turvaavien toimintamallien rakentamisessa ja laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.

 

Olemme siirtyneet uuteen strategiakauteen innostuneina, uteliaina ja kehittymishaluisina. Koko säätiökonsernimme henkilöstöineen ja luottamushenkilöineen seuraa strategian toteutumista ja tarvittaessa korjaa sen suuntaa. Sekään ei vielä riitä. Tarvitsemme onnistuaksemme myös teitä hyvät yhteistyökumppanit ja palvelujen käyttäjät. Merkityksellistä elämää luodaan työskennellen ja toimien yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi.
 
Eija Sorvari
säätiönjohtaja