Suomessa keskustellaan vilkkaasti väestön ikääntymiseen ja ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Esille on nostettu erityisesti yksin asuvien eläkeläisnaisten pienituloisuus miehiin verrattuna. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella naisten hyvinvointiin laajemminkin esimerkiksi rajoittamalla osallistumisen mahdollisuuksia. Myös yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden puute voivat kuormittaa, minkä vuoksi on tärkeää kehittää hyvinvointia ja yhteisöllistä osallistumista tukevaa toimintaa. Tätä tavoittelee Neuvokkaat naiset® -hanke, jonka toiminnan ajankohtaiseksi taustaksi on nostettu kestävä kehitys.

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit – yhdessä toimien rikas elämä on kolmivuotinen hanke, joka toteutuu vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen yhteiskunnallisena päämääränä on lisätä tietoisuutta pienituloisuuden ja yksinäisyyden kokemuksista ikääntyvien naisten elämässä. Hankkeessa painottuu ennaltaehkäisevyys. Toiminta tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia naisia.

 

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ryhmätoimintaa, joka perustuu:

 • yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen,
 • naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen,
 • ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

 

”Vaikeassa tilanteessakin voi saavuttaa myönteisiä asioita.”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmät

Hankkeessa käynnistetään 9­–10 Neuvokkaiden naisten ryhmää eri puolilla Suomea. Ryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin. Ne kokoontuvat yhteisten teemojen äärelle ja sisällöt räätälöityvät osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat:

 • mielen hyvinvointi,
 • ravitsemus ja ruuanlaitto,
 • pienellä rahalla eläminen,
 • kulttuuri ja taide,
 • kierrätys ja kestävä arki,
 • aktiivinen kansalaisuus,
 • liikunta ja ulkoilu.

 

Ryhmissä voidaan esimerkiksi käydä maksuttomissa tapahtumissa, tehdä retkiä lähialueen luontoon, valmistaa kierrätyshengessä vanhasta uutta ja jakaa säästövinkkejä. Ryhmätapaamisiin on mahdollisuus kutsua asiantuntijoita puhumaan osallistujia kiinnostavista aiheista. Kehon ja mielen hyvinvointiin paneudutaan esimerkiksi tutustumalla kuntosaliharjoitteluun ja tekemällä hyvän mielen harjoituksia.

Ryhmätoiminnassa arvostetaan kestävän kehityksen ajattelua, mikä käytännössä tarkoittaa muun muassa kestävien arjen valintojen etsimistä ja löytämistä sekä huomion kiinnittämistä jätteiden lajitteluun.

Neuvokkaiden naisten ryhmissä keskeistä on kokemusten, osaamisen ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen keskustelujen ja teemoihin liittyvän toiminnan avulla. Tarkoitus on saada näkyviin naisten neuvokkuus, hiljainen tieto ja elämää kannattelevat voimavarat, joiden jakaminen rikastuttaa osallistujien elämää.

 

”Meissä kaikissa on osaamista. Sitä voi joskus olla hyvinkin vaikea nähdä. Tässä ryhmässä kaivetaan taidot ja itsensä arvostaminen esiin. Yhteisvoimin tutkaillaan keinoja, joilla tunne päivästä toiseen kituuttelusta voisi vaihtua kokemukseksi myönteisestä selviytymisestä.”

 

Hankkeen projektityöntekijä ohjaa ryhmiä kymmenen tapaamisen ajan rohkaisten ja tukien osallistujia arvostamaan ja jakamaan omia taitojaan. Kymmenen tapaamisen jälkeen ryhmät voivat jatkaa suunnitellusti vapaaehtoisten ohjaamina.

 

Vapaaehtoistoiminta

auringonkukkapelto-vaalea-350Sosiaalisesti kestävään kehitykseen sisältyy väestön osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja tasapuolinen jakautuminen sekä yhteiseksi hyväksi tehtävä palkaton työ. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat eli ryhmäkummit tuovat Neuvokkaat naiset -hankkeeseen tärkeän panoksensa. Ryhmäkummius on merkityksellistä myös ryhmäkummille itselleen. Hän voi esimerkiksi hyödyntää ryhmän ohjaamiseen liittyvää osaamistaan työelämän jälkeen ryhmäkummina.

 

Kenelle Neuvokkaiden naisten ryhmät ovat?

Neuvokkaiden naisten ryhmiin voivat osallistua työelämän ulkopuolella olevat ikääntyvät naiset, jotka ovat kiinnostuneita yhdessä tekemisestä ja ryhmässä toimimisesta. Ryhmäläisiä voivat yhdistää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • yksinäisyyden kokeminen,
 • kaipuu yhdessäoloon,
 • tarkoituksettomuuden tunne,
 • saamattomuus,
 •  vaikeus lähteä kotoa ulos.

…ja toisaalta:

 • toiveikkuus,
 • kyky tarttua tuumasta toimeen,
 • oppimisen halu,
 • selviytyminen,
 • onnellisuuden löytäminen pienistä asioista.

 

nn-villivattuja-vaalea-350Pienituloisuus määritellään hankkeessa kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajoja. Tarve tai halu selvitä pienellä rahalla voi johtua erilaisista syistä: olosuhteiden pakosta, tilapäisestä tai pidempikestoisesta säästöprojektista, tai ekologisesta valinnasta, jolla tavoitellaan vapautta kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Myös yksinäisyys määritellään hankkeessa kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemuksesta.

Projektityöntekijät selvittävät ryhmätoiminnasta kiinnostuneiden toiveita ja tarpeita puhelimitse. Osallistujat valitaan käytyjen keskustelujen perusteella.

 

Kestäviä konsteja kaikille

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti käytettävissä oleva ryhmätoimintamalli, joka soveltuu eri kohderyhmien tarpeisiin. Lisäksi Neuvokkaiden naisten vinkeistä ja ideoista tehdään kestävien konstien kokoelma kaikkien hyödynnettäväksi. Toimintamallia juurrutetaan ja siinä syntyviä hyviä käytänteitä levitetään koko hankkeen ajan. Neuvokkaiden naisten ryhmät toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja hankkeen ryhmätoimintamalli juurtuu osaksi yhteistyöorganisaatioiden toimintaa.

Vapaaehtoisille ja muille Neuvokkaiden naisten ryhmän perustamisesta kiinnostuneille järjestetään koulutusta vuonna 2017.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, koulutuksen järjestämisestä omalla paikkakunnallasi tai ryhmiin osallistumisesta. Projektityöntekijät vastaavat mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin ja innostuvat uusista ideoista.

 

 

Neuvokkaiden naisten käsikirja on julkaistu

Neuvokkaiden naisten käsikirja vie neuvokkaiden maailmaan ja on tarkoitettu kaikille Neuvokkaiden naisten ryhmän ohjaamisesta ja oman ryhmän perustamisesta kiinnostuneille.

Neuvokkuutta nyt Tampereella

Neuvokkaiden naisten ryhmässä jaetaan niksejä pienellä rahalla selviytymiseen, tutustutaan erilaisiin toimintamahdollisuuksiin – ja ennen kaikkea nautitaan toisten seurasta. Tule mukaan Tampereen ryhmään!

Neuvokkaat naiset kouluttavat ohjaajia

Koulutamme ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kehitetyn ryhmätoimintamallin ohjaajia. Ota malli käyttöön ja tule mukaan!

Hankeyhteistyöllä tuloksia

Neuvokkaat naisemme ja Eläkeliiton ÄijäVirtaa -projekti järjestivät yhdessä yleisötilaisuuden ikääntyville ja ikääntyvien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Eloisa ikä -videot julkaistu

Videot esittelevät mielenterveyttä tukevia ratkaisuja. Mukana myös Neuvokkaiden naisten näkökulmasta tuotettu tarina ikääntymisestä ja yksinäisyydestä.

Neuvokkaat naiset mukana TERVE-SOS-kilpailun finaalissa

Hankkeessa on kehitetty ryhmätoimintamalli ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lue lisää ja käy äänestämässä!

Hankkeen viimeinen vuosi on käynnistynyt

Neuvokkaiden naisten -hankkeessa on viimeinen toimintavuosi. Mitä tarvitaan, jotta ryhmät voisivat jatkua ja uusia ryhmiä perustettaisiin?

Neuvokkaat Naiset tuo merkityksellisyyttä vapaaehtoisenkin elämään

Ensimmäinen vapaaehtoisvoimin toimiva Neuvokkaiden naisten ryhmä on käynnistynyt tänä syksynä Kuopiossa.

100 Tasa-arvotekoa

Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden naisten -hanke on mukana naisten tasa-arvoa edistävässä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeessa.

Kokeilevaa kehittämistä ja verkostoyhteistyötä

Hankkeessa kiteytyy verkostoyhteistyön ja täydellä sydämellä yhteiseen kehittämistyöhön lähtevien yhteistyökumppaneiden merkitys.