Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää Keko-kuntoutusta jo vuodesta 2001 lähtien. Alkujaan Kehitysvammaliitto ry:n kanssa suunniteltu Keko-kuntoutus on tarkoitettu työikäisille kehitysvammaisille henkilöille sekä heidän omille ohjaajilleen. Kuntoutus on saanut positiivista palautetta ja kannustanut kehitysvammaisia henkilöitä terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin. Lisäksi kehitysvammaisten omien ohjaajien osaaminen on vahvistunut. Jatkuva laadun parantaminen on olennainen osa Keko-kuntoutuksen toteutusta.

 

Tarkoitus, tavoitteet ja vaikutukset

THK12 Keko

Keko-kuntoutuksessa ohjataan kehitysvammaisia osallistujia oppimaan fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen ja itsestä huolehtimisen vaikutuksista terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn. Tarkoituksena on, että osallistujat hyödyntävät kuntoutuksessa opittua omassa arjessaan.

 

Kuntoutuksen tavoitteena on, että osallistujat mm. lisäävät päivittäistä aktiivisuuttaan, liikkuvat enemmän, muuttavat ruokailutottumuksiaan terveellisemmiksi, soveltavat lautasmallia ruokaillessaan, peseytyvät säännöllisesti sekä huolehtivat siisteydestään ja asianmukaisesta vaatetuksesta. Positiiviset vaikutukset heijastuvat kohentuneen hyvinvoinnin lisäksi myös osallistujien fyysiseen kuntoon, verenpaine-, rasva- ja sokeriarvoihin sekä painoon. Muutosten kautta he selviävät päivittäisessä elämässään omatoimisemmin ja jaksavat osallistua työelämään paremmin. Ohjaajat ja läheiset valmentavat ja tukevat kuntoutujia muutoksessa.

 

Tutkimuksellinen kehittäminen

Keko-kuntoutuksen kehittäminen perustuu systemaattiseen arviointiin, jossa selvitetään kuntoutuksen yksilöllisiä ja ryhmätason vaikutuksia. Tietoa kerätään kuntoutuksen aikana testien, kyselyjen ja palautteiden avulla. Laadun parantamisessa ja sisällön päivittämisessä hyödynnetään kuntoutuksesta saadun tiedon ohella alan uusimpia tutkimuksia. Keko-kuntoutuksesta on lisäksi tulossa pro gradu -tutkielma.

 

Kuntoutuksen sisältö 

Miina Sillanpään Säätiö, keko, kuntoutus, kurssi, kehitysvammaisuus, hanke, toimintakyky, terveyden edistäminen, toimintakyky

Vuosittain kuntoutusta järjestetään viidelle ryhmälle. Kuntoutus toteutetaan vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti keskustellen, kokeillen ja harjoitellen. Osallistujat kokeilevat erilaisia liikuntamuotoja, kuten sauvakävelyä, vesiliikuntaa ja kuntosaliharjoittelua. Kuntoutuksen aikana harjoitellaan myös ravintosuositusten mukaista ruokailua ja ruoan valmistusta. Osallistujat saavat muutosta aktivoivaa materiaalia sekä palautetta omasta terveydestään (mm. BMI, verenpaine, verensokeri) ja toimintakyvystään (mm. kävelytesti). Lisäksi osallistujat laativat omat kuntoutustavoitteensa ja saavat palautetta niiden toteutumisesta. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, ja vapaa-ajanohjaaja.

 

Keko-kuntoutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Neljän vuorokauden intensiivijakso Helsingissä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa keväällä.
  2. Viiden kuukauden omaseurantajakso, jolloin kuntoutujat harjoittelevat kuntoutuksen teemojen mukaisia asioita omalla kotipaikkakunnallaan.
  3. Neljän vuorokauden intensiivijakso osallistujien kotipaikkakunnallaan syksyllä. Tällöin myös läheisillä ja muilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua osittain kuntoutukseen.

 

 

Rohkeasti kokeillen Keko-kuntoutuksessa

Merkittävin kokeiluista oli yksilölliset kotikäynnit kuntoutukseen osallistuneiden luo. Lue kokemuksista ja palautteesta sekä tapahtuneista elämänmuutoksista.

Onnistumisia liikunnallisten elämäntapojen omaksumisessa

Keko-kuntoutus toi positiivisia muutoksia osallistujien elämäntapoihin. Lue Kuhmon Keko-ryhmäläisten kuulumiset ja ajatuksia elämäntaparemontista.

”Emme voi tulla sellaisiksi kuin haluamme – pysymällä sellaisina kuin nyt olemme”

Lue uusin blogimme kehitysvammaisten työikäisten Keko-kuntoutuksesta.

Yhdessä toimien kohti terveempää huomista!

Kehitysvammaisten viikkoa vietetään 1.-7.12. Lue Keko-kurssilaisten kokemuksia omalla kotipaikkakunnalla toteutetulta kuntoutuksen intensiivijaksolta.

Teknologialla apua oppimiseen?

Keko-kurssien projektikoordinaattori Annika Slungan kandidaatin tutkielmasta oli julkaisu uusimmassa Ketju-lehdessä.

Kesäloma ja grilliherkut kutsuvat!

Ota käyttöösi Keko-kursseilla käytettävä liikunta- ja herkkukalenteri muistuttamaan itseäsi terveellisistä elämäntavoista myös kesälomalla.

Terveyttä lautasella! Myös Keko-kurssilla

Tuleeko sinulla syötyä lautasmallin mukaisesti? Myös ulkomailla on huomioitu Suomen ravitsemussuosituksissa käytetty lautasmalliajattelu hyvän aterian koostamisessa.

Keko-kurssista hyvää palautetta

Kurssilaiset ilahduttivat vetäjiä positiivisella palautteella. Marraskuun Keko-kurssin osallistujat muistivat kurssin vetäjiä mukavalla kiitoskortilla ja hienolla itse kirjoitetulla runolla. Kiitokset mukavasta kurssista myös osallistujille!