Keko-valmennus on työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän kahdelle ohjaajalleen suunnattu elintapavalmennus. Se tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä omaan terveyteen liittyvien tärkeiden teemojen äärelle.

 

Valmennuksessa tunnistetaan ja hyödynnetään omia vahvuuksia sekä havaitaan ja haastetaan totuttuja toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Toiminnan ydintä ovat muutoksia tukeva positiivinen ilmapiiri sekä oppiminen yhdessä kokeillen ja tehden.

Keko-valmennus järjestetään vuosittain viidelle ryhmälle.

 

 

Keko-valmennuksen tavoitteet

Keko-valmennuksen tavoitteena on, että osallistujien toimintakyky kohenee ja terveyskäyttäytyminen paranee. Tämä tarkoittaa, että

  • osallistujat tekevät myönteisiä muutoksia arkiliikunnassa ja ravitsemuksessa.
  • osallistujat huolehtivat päivittäisestä palautumisestaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan.

Tavoitteena on myös, että kehitysvammaisten henkilöiden lähipiirin ihmiset, kuten asumisyksikön ja työ- ja toimintakeskusten ohjaajat sekä läheiset osaavat tukea kehitysvammaista henkilöä hänen henkilökohtaisten terveystavoitteidensa saavuttamisessa.

Valmennuksen myönteiset vaikutukset ilmenevät osallistujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistymisenä sekä kansansairauksien riskien vähenemisenä. Positiiviset muutokset edistävät osallistujien toimijuutta, omatoimisuutta ja jaksamista arjessa.

 

Keko-valmennusprosessi

Keko-valmennus kestää reilun vuoden sisältäen kaksi lähijaksoa kaikille osallistujille ja lisäksi etävalmennuksen ohjaajille. Valmennuksessa käytetään virtuaalista Keko-puistoa, joka tarjoaa tietoa ja toimintaa myös valmennuksen jälkeen. Alla on avattu tarkemmin Keko-valmennuksen sisällöt.

 

Keko-valmennus kestää reilun vuoden sisältäen kaksi lähijaksoa kaikille osallistujille ja lisäksi etävalmennuksen ohjaajille. Valmennuksessa käytetään virtuaalista Keko-puistoa, joka tarjoaa tietoa ja toimintaa myös valmennuksen jälkeen. Alla on avattu tarkemmin Keko-valmennuksen sisällöt.

 

Ohjaajien etävalmennus

Valmennus alkaa kehitysvammaisten osallistujien omien ohjaajien (2) eli ”Tsemppareiden” etävalmennuksella. Se auttaa ohjaajia omaksumaan Tsempparin roolin ja orientoi heitä Keko-valmennuksen tavoitteelliseen toimintaan. Ohjaajat asettavat itselleen myös henkilökohtaisen tavoitteen Tsemmpparina kehittymiselle.

Valmennusten ajankohdat sovitaan ryhmäkohtaisesti ja toteutetaan Teams-sovelluksella.

 

Tsempparin rooli on tärkeä, sillä Keko-valmennus perustuu yhteisön kykyyn siirtää valmennuksessa opitut asiat osaksi arkea. Parhaimmillaan kehitysvammaisen osallistujan muutosprosessi on arkeen sujuvasti liittyvä sekä hänen rajoituksensa ja erityisesti vahvuutensa huomioiva tuettu kokonaisuus.

 

Ensimmäinen lähijakso

Valmennettavien kotipaikkakunnalla toteutuvalla ensimmäisellä lähijaksolla arvioidaan osallistujien fyysistä toimintakykyä ja elintapoja. Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän kaksi ohjaajaansa oppivat käytännönläheisesti terveyttä edistävästä liikunnasta, ravitsemuksesta, palautumisesta ja henkilökohtaisen hygienian hoidosta. He kokeilevat mm. erilaisia liikuntalajeja ja perehtyvät käytännössä terveelliseen ravitsemukseen. Jokainen osallistuja laatii myös omat terveystavoitteensa.

 

Lähijaksolla järjestetään kehitysvammaisen henkilön lähipiirissä toimiville asumisyksikön ja työ- ja toimintakeskusten ohjaajille sekä läheisille keskustelutilaisuudet, joissa he saavat tietoa Keko-valmennuksesta ja pohtivat sitä, miten he voivat tukea kehitysvammaista henkilöä tämän tavoitteissa.

 

Omaseurantajakso ja ohjaajien etävalmennus

Lähijaksojen väliin sijoittuvalla omaseurantajaksolla osallistujat harjoittelevat oppimiaan taitoja ohjaajiensa tuella. Tsemppareiden (ohjaajien) työtä tuetaan etävalmennuksella, jossa he myös arvioivat omien Tsempparitaitojensa kehittymistä.

Valmennuksen ajankohdat sovitaan ryhmäkohtaisesti.

 

Toinen lähijakso

Toinen lähijakso toteutetaan osallistujien kotipaikkakunnan läheisyydessä. Sen aikana syvennetään opittua ja laajennetaan terveystietämystä ja keinovalikoimaa. Jaksolla kokeillaan myös uusia ryhmän toiveiden mukaisia liikuntalajeja. Lisäksi jaksolla toistetaan fyysistä toimintakykyä ja elintapoja arvioivat seurantatestit ja arvioidaan henkilökohtaisten terveystavoitteiden toteutumista. Tehty arvio pohjaa uusien tavoitteiden asettamista.

 

Pitkäaikasivaikutusten arviointi

Keko-valmennukseen osallistuneet kehitysvammaiset henkilöt ja heidän ohjaajansa toteuttavat tavoitteidensa mukaista toimintaa arjessaan. Noin puolen vuoden päästä toisen lähijakson päättymisestä ohjaajat vastaavat seurantakyselyyn, jossa he arvioivat Keko-valmennuksen hyötyjä pidemmällä aikavälillä. Kerätty tieto mahdollistaa valmennusprosessin pitkäaikaisvaikutusten arvioinnin ja kehittämisen edelleen.

 

Keko-puisto

Keko-puisto on kehitysvammaisille henkilöille ja heitä tukeville henkilöille suunnattu verkkopalvelu. Se tarjoaa Keko-valmennuksen teemojen mukaista tietoa, harjoituksia ja pelejä. Sen avulla voi kerrata ja täydentää Keko-valmennuksessa opittuja asioita. Keko-valmennukseen osallistuvat ohjaajat voivat käyttää Keko-puistoa myös valmennuksen jälkeen asumisyksiköiden asukkaiden sekä työ- ja toimintakeskusten asiakkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämisessä.

 

Keko-valmennukseen hakeutuminen

Vuosittain järjestetään viisi Keko-valmennusta. Oletko kiinnostunut osallistumaan valmennukseen ryhmäsi kanssa? Katso sivupalkista ajankohtaiset hakutiedot. Jos ajankohta ei ole sopiva, niin kannattaa silti ilmoittaa kiinnostuksesta. Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä: ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi

 

Valmennukseen haetaan ryhmänä. Samasta paikasta valmennukseen hakee kahdeksan työikäistä kehitysvammaista henkilöä ja heidän kaksi motivoitunutta ohjaajaansa. Omat ohjaajat huolehtivat valmennuksessa kehitysvammaisten osallistujien mahdollisesta avun ja tuen tarpeesta kuten lääkityksestä yms. sekä osallistuvat Keko-valmennukseen. Ohjaajille korvataan palkkakuluja molemmilta lähivalmennusjaksoilta. Palkka on korottamaton tuntipalkka, joka ei sisällä ylitöitä, iltalisiä tms. ylimääräisiä korvauksia. Kehitysvammaisille osallistujille valmennus on maksutonta.

 

Ohjaajien merkitys kuntoutuksen onnistumisessa

Ohjaajat ovat keskeisessä roolissa kuntoutuksen onnistumisessa. Loistavinta on, kun ohjaajien innostus elämäntapamuutoksien tukemisessa siirtyy työyhteisöön.

Keko-kuntoutuksesta eväitä myös seksuaalisuuteen

Arjen itsehoidon lisäksi käsittelemme Keko-kuntoutuksessa myös seksuaalisuutta. Lue ohjaaja Annamari Oksasen tunnelmia ja kokemuksia antoisasta yhteistyöstä.

Keko-kuntoutus, osallistujan kynästä

”Täällä kuntoutuksessa on oppinut paljon ruokavinkkejä, liikuntavinkkejä ja terveellisiä asioita” kertoo Keko-kuntoutukseen osallistunut Minna.

Säätiö mukana kansainvälisessä konferenssissa

Keko-kuntoutusta ja sen positiivisia vaikutuksia kehitysvammaisten työikäisten terveyteen ja fyysiseen kuntoon esiteltiin kuntoutuksen konferenssissa.

Yhdessä toisiaan tukien ja kehittäen eteenpäin!

Keko-kuntoutuksen yhteisöllinen tekeminen ryhmämuotoisena toteutuksena sekä hyvä ryhmähenki auttoivat kuntoutuksen teemojen sisäistämisessä.

Rohkeasti kokeillen Keko-kuntoutuksessa

Merkittävin kokeiluista oli yksilölliset kotikäynnit kuntoutukseen osallistuneiden luo. Lue kokemuksista ja palautteesta sekä tapahtuneista elämänmuutoksista.

Onnistumisia liikunnallisten elämäntapojen omaksumisessa

Keko-kuntoutus toi positiivisia muutoksia osallistujien elämäntapoihin. Lue Kuhmon Keko-ryhmäläisten kuulumiset ja ajatuksia elämäntaparemontista.

Teknologialla apua oppimiseen?

Keko-kurssien projektikoordinaattori Annika Slungan kandidaatin tutkielmasta oli julkaisu uusimmassa Ketju-lehdessä.