Luonnosta hyvinvointia

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 -hankkeessa kehitettiin keinoja, joilla ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia edistetään elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja olivat Nautitaan luonnosta -ryhmät, Luontosivusto-verkkopalvelu ja työpajat. Lisäksi hankkeessa tuotettiin Nautitaan luonnosta -korttipakka, joka ohjaa luonnon hyvinvointivaikutusten pariin helpoilla harjoituksilla ja luontokuvilla. Sosiaali- ja terveysministeriö tuki hanketta.

 

Hankkeen päämääränä oli kehittää yhdessä omaishoitoperheiden kanssa luontoon liittyvää toimintaa, jonka avulla he voivat vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiinsa. Eri puolilla Suomea järjestettiin omaishoitajille ryhmiä, joissa retkeiltiin luonnossa, keskusteltiin luonnon merkityksestä, pohdittiin ja ideoitiin harjoituksia sekä keskusteltiin luonnon vaikutuksista hyvinvointiin. Ryhmätoiminta tarjosi osallistujilleen myös vertaistukea.

 

Luonnosta saatavaa hyvinvointia opeteltiin hyödyntämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan myötä omaishoitajat virkistyivät ja rentoutuivat luonnon parissa. He saivat vertaistukea toisiltaan ja voimaantuivat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen.

 

Hankkeessa kehitetty ryhmätoimintamalli koostuu ryhmätapaamisista, joissa käytetään hankkeen tuotoksia ja retkeillään luonnossa. Malli on joustava ja sitä voi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöihin. Sen sisältö perustuu hankeaikaiseen kehittämistyöhön kooten yhteen luontotoiminnan järjestämistä ohjaavat periaatteet. Toimintamalli esitellään Innokylässä ja Luontosivusto-verkkopalvelussa.

 

Hankkeen alkuvaiheissa järjestetyissä työpajoissa testattiin ideoiden ja verkkopalvelun sisältöjä sekä käytettävyyttä. Omaishoidon vapaaehtoisten kanssa etsittiin erilaisia tapoja, joilla he voivat ottaa luontotoiminnan osaksi omaishoitoperheiden kanssa tehtävää työtänsä. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa työpajojen osallistujia ohjattiin luontoperustaisen toiminnan käyttöön ikääntyvien parissa. Samalla he tutustuivat hankkeen tuotoksiin.

 

Hankkeessa julkaistiin helmikuussa 2019 Luontosivusto -verkkopalvelu. Sivusto kehitettiin yhdessä omaishoitoperheiden ja omaishoidossa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Helppokäyttöisessä palvelussa pääsee nauttimaan eri vuodenaikojen luontoelämyksistä mm. kuvin, videoin ja tarinoin ja sekä testaamaan luontotietouttaan tietovisojen parissa. Materiaalia on tuotettu eri puolilta Suomea yhdessä omaishoitajien, yhteistyöverkostojen sekä ammattitoimittajien kirjoittamana ja kuvaamana.

 

Luontosivusto-verkkopalvelua käytettiin ryhmätoiminnassa luontoperustaisen toiminnan osana. Omaishoitoperheet osallistuivat sivuston kehittämiseen ideoimalla ja tuottamalla sisältöjä sekä testaamalla sivuston käytettävyyttä. Verkkopalvelun käyttäminen tuki ja lisäsi ikääntyneiden tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja ja digitaalisia palveluja. Luontosivusto -verkkopalvelu helpotti luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja toi luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa. Verkkopalvelun parissa voi virkistyä myös jatkossa, sillä sivusto on maksutta käytettävissä osoitteessa

www.luontosivusto.fi

 

 

Luontosivusto julkaistaan 11.2.2019

Ihastu, elvy ja rentoudu suomalaisesta luonnosta ja sen ilmiöistä pian julkaistavalla Luontosivustolla.

Hyvää joulua

Joulutervehdyksemme tulee tänä vuonna Kuu kiurusta kesään -luontohankkeemme tunnelmissa.

Vertaistuen voimaa luontoryhmästä

Kuu kiurusta kesään -luontoryhmässä tutustuneet ikätoverit ovat jatkaneet toistensa näkemistä aktiivisesti. Yhteisiä luontoretkiä on tehty säännöllisesti ystävyyden samalla syventyessä.

Elinvoimaa luonnosta – tarina luontoryhmästä

Ryhmätapaamiset ovat tuoneet Leilalle jaksamisen kannalta tärkeitä, kiireettömiä hengähdys- ja rauhoittumishetkiä luonnon helmassa.

Kevättä tekemässä

Kuu kiurusta kesään -hankkeen toiminta etenee vauhdikkaasti monella saralla yhteistyökumppanien kanssa. Lue hankekuulumiset.

Kuu kiurusta kesään -työpajatoimintaa

Työpajassa tutustuttiin luonnon hyvinvointivaikutuksiin, tarinalliseen näkökulmaan, lomaohjaajien työhön sekä kirjoitettiin postikorttitervehdyksiä.

Kuu kiurusta kesään -hankkeessa tapahtuu

Nautitaan luonnosta -ryhmien, virtuaalisen luonnon sekä tarinatyöpajojen suunnittelut ovat käynnissä ja olemme valloittaneet jo sosiaalista mediaakin.

Kuu kiurusta kesään -hankkeeseen uusi kehittäjä

Luontoaiheisen ja ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia edistävän hankkeemme toinen kehittäjä Annika Slunga esittäytyy.

Kuu kiurusta kesään -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Kehittäjä Paula Noronen on aloittanut työnsä hankkeen parissa ja kertoo itsestään sekä hankkeen aloitusvaiheesta.

Kuu kiurusta kesään -hankesivu julkaistu

Hankkeen tavoitteena on omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvoinnin edistäminen luontoperustaisen toiminnan sekä virtuaalisen luontoympäristön avulla.