Omaishoitajuus koskettaa meitä kaikkia. Rosalynn Carter on sanonut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Omaishoitajuus on yhteiskunnallisesti merkittävä hoivan muoto. Omaishoitajat tekevät työtään usein epävirallisesti, hiljaisuudessa ja vapaaehtoisesti varmistaakseen läheiselleen hyvän hoidon ja turvallisen vanhuuden. Tuen tarve on suuri, sillä omaishoitoperheissä hoidettava voi olla hyvinkin riippuvainen hoitajan jaksamisesta ja läsnäolosta. 

 

Kuu kiurusta kesään: Elinvoimaa luonnosta ja Luontosivustolta

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 20172019 on hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja internet-osoitteeseen rakentuva Luontosivusto sekä työpajat. Lisäksi hankkeessa tuotetaan luontokortit, joiden avulla voi edistää omaa hyvinvointiaan itsenäisesti tai ryhmätoiminnassa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Hankkeen päämääränä on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille toimintaa ja keinoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa positiivisesti luonnon ja tarinallisuuden keinoin. Toiminnan avulla omaishoitajat ja -hoidettavat voivat tehdä yhteisiä retkiä ja seurata vuodenaikojen tunnusmerkkejä luonnossa sekä myös Luontosivusto -palvelussa. Ryhmätapaamiset tarjoavat osallistujilleen myös vertaistukea ja yhdessä tekemistä. Työpajojen kautta hankkeen toimintaa ja menetelmiä tuodaan omaishoidon parissa työskentelevien henkilöiden saataville.

 

Hankkeen toiminnassa luonnosta saatavaa hyvinvointia opetellaan käyttämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan myötä omaishoitajat virkistyvät ja rentoutuvat luonnon parissa, saavat vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta osallistujilta ja voimaantuvat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen. Työpajojen osallistujat saavat ohjausta luontoperustaisen toiminnan käytöstä ikääntyvien parissa ja tutustuvat hankkeen tuotoksiin. Luontosivuston käyttäminen tukee ja lisää ikääntyneiden tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja ja digitaalisia palveluja. Luontosivusto -verkkopalvelu helpottaa luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuo luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa.

 

Nautitaan luonnosta -ryhmät

Hankkeessa järjestetään kuusi luontoryhmää eri puolilla Suomea vuosina 2018-2019. Ryhmissä retkeillään paikallisissa luontokohteissa ja lähiympäristöissä. Osalla retkistä on mukana myös Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisopas. Ryhmät osallistuvat Luontosivuston kehittämiseen ja rakentamiseen käyttämällä sivustoa ja tuottamalla sinne aineistoa ryhmätoiminnan aikana. Ryhmissä käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mielipaikka luonnossa ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin
  • luontoon liittyvät mielikuvat ja muistot
  • luonnon tarinalliset ulottuvuudet
  • luonnon rooli arjessa
  • luonnossa liikkuminen ja retkeily
  • luonto netissä
  • oman hyvinvoinnin ylläpidon tärkeyden tunnistaminen
  • luonnon tarjoamat mahdollisuudet oman hyvinvoinnin edistämiseksi

Ryhmissä liikutaan luonnossa, käyden esimerkiksi marjastamassa, sienestämässä ja katsomassa paikallisia nähtävyyksiä. Tapaamisissa voidaan myös tehdä luonnon materiaaleista esimerkiksi pajutöitä. Keskustelun aiheina ovat muun muassa luonnon rooli arjessa sekä mitkä asiat lisäävät voimavaroja ja tukevat jaksamista.

 

Luontosivusto

Hankkeessa julkaistiin helmikuussa 2019 Luontosivusto -verkkopalvelu. Sivusto kehitettiin yhdessä omaishoitoperheiden ja omaishoidossa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Palvelussa pääset nauttimaan luontoelämyksistä mm. kuvin, äänin, tarinoin ja videoin sekä voit testata luontotietouttasi erilaisten visojen parissa.

 

Työpajat

Hankkeen toimintavuosien 2017-2018 aikana ohjattiin työpajoja, joissa kehitettiin ja suunniteltiin ikääntyneiden ja ohjaajien käyttöön sopivia luonto- ja tarinaharjoitteita. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2019 luontotoimintamallia ja hankkeen tuotoksia levitetään ikääntyneiden parissa työskentelevien ja vapaaehtoisten käyttöön työpajojen avulla.

 

Lisätietoja hankkeesta saat hankeen kehittäjiltä.

 

 

Elinvoimaa luonnosta – tarina luontoryhmästä

Ryhmätapaamiset ovat tuoneet Leilalle jaksamisen kannalta tärkeitä, kiireettömiä hengähdys- ja rauhoittumishetkiä luonnon helmassa.

Kevättä tekemässä

Kuu kiurusta kesään -hankkeen toiminta etenee vauhdikkaasti monella saralla yhteistyökumppanien kanssa. Lue hankekuulumiset.

Kuu kiurusta kesään -työpajatoimintaa

Työpajassa tutustuttiin luonnon hyvinvointivaikutuksiin, tarinalliseen näkökulmaan, lomaohjaajien työhön sekä kirjoitettiin postikorttitervehdyksiä.

Kuu kiurusta kesään -hankkeessa tapahtuu

Nautitaan luonnosta -ryhmien, virtuaalisen luonnon sekä tarinatyöpajojen suunnittelut ovat käynnissä ja olemme valloittaneet jo sosiaalista mediaakin.

Kuu kiurusta kesään -hankkeeseen uusi kehittäjä

Luontoaiheisen ja ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia edistävän hankkeemme toinen kehittäjä Annika Slunga esittäytyy.

Kuu kiurusta kesään -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Kehittäjä Paula Noronen on aloittanut työnsä hankkeen parissa ja kertoo itsestään sekä hankkeen aloitusvaiheesta.

Kuu kiurusta kesään -hankesivu julkaistu

Hankkeen tavoitteena on omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvoinnin edistäminen luontoperustaisen toiminnan sekä virtuaalisen luontoympäristön avulla.