Omaishoitajuus koskettaa meitä kaikkia. Rosalynn Carter on sanonut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Omaishoitajuus on yhteiskunnallisesti merkittävä hoivan muoto. Omaishoitajat tekevät työtään usein epävirallisesti, hiljaisuudessa ja vapaaehtoisesti varmistaakseen läheiselleen hyvän hoidon ja turvallisen vanhuuden. Tuen tarve on suuri, sillä omaishoitoperheissä hoidettava voi olla hyvinkin riippuvainen hoitajan jaksamisesta ja läsnäolosta. 

 

Kuu kiurusta kesään: Elinvoimaa luonnosta – myös virtuaalisesti

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 20172019 on hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja internet-osoitteeseen rakentuva Luontosivusto sekä tarinatyöpajat. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

 

Hankkeen päämääränä on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille toimintaa ja keinoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa positiivisesti luonnon ja tarinallisuuden keinoin. Toiminnan avulla omaishoitajat ja -hoidettavat voivat tehdä yhteisiä retkiä ja seurata vuodenaikojen tunnusmerkkejä luonnossa sekä myös Luontosivusto -palvelussa. Ryhmätapaamiset tarjoavat osallistujilleen myös vertaistukea ja yhdessä tekemistä. Työpajojen kautta hankkeen toimintaa ja menetelmiä tuodaan omaishoidon parissa työskentelevien henkilöiden saataville.

 

Hankkeen toiminnassa luonnosta saatavaa hyvinvointia opetellaan käyttämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan vaikutuksesta omaishoitajat virkistyvät ja rentoutuvat luonnon parissa, saavat vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta osallistujilta ja voimaantuvat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen. Työpajan osallistujat kehittävät yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa uusia luontopohjaisia työtapoja, joita käytetään omaishoitotyössä. Kehitetyt menetelmät tukevat omaishoidon ohjaajien työtä ja helpottavat luontotoiminnan järjestämistä. Luontosivuston käyttäminen ja kehittäminen tukevat ja lisäävät osallistujien tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja. Luontosivusto -verkkopalvelu helpottaa luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuo luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa.

 

Nautitaan luonnosta -ryhmät

Hankkeessa järjestetään kuusi luontoryhmää eri puolilla Suomea. Ryhmissä retkeillään paikallisissa luontokohteissa ja lähiympäristössä. Retkillä on mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisopas, ja niitä tehdään ryhmän aikana useita. Ryhmät osallistuvat Luontosivuston kehittämiseen ja rakentamiseen käyttämällä sivustoa ja tuottamalla sinne aineistoa ryhmätoiminnan aikana. Ryhmissä käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mielipaikka luonnossa ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin
  • luontoon liittyvät mielikuvat ja muistot
  • luonnon tarinalliset ulottuvuudet
  • luonnon rooli arjessa
  • luonnossa liikkuminen ja retkeily
  • luonto netissä
  • oman hyvinvoinnin ylläpidon tärkeyden tunnistaminen ja keinojen tunnistaminen

Ryhmissä voidaan käydä marjastamassa, sienestämässä tai ja käydä katsomassa paikallisia nähtävyyksiä. Tapaamisissa voidaan myös tehdä luonnon materiaaleista esimerkiksi koivuvastoja tai pajutöitä. Keskustelun aiheina ovat muun muassa luonnon rooli arjessa sekä mitkä asiat voimauttavat ja tukevat jaksamista.

 

Luontosivusto

Hankkeessa kehitetään yhdessä ryhmien kanssa Luontosivusto -palvelua, joka antaa mahdollisuuden luonnon kokemiseen myös henkilöille, jotka eivät kykene luonnossa liikkumaan. Verkkopalvelussa on mahdollisuus kuunnella luonnon ääniä, katsella luontokuvia, käydä mielikuvaluontoretkillä ja seurata vuodenaikojen vaihtumisen merkkejä. Sivusto aukeaa osoitteeseen www.luontosivusto.fi helmikuussa 2019.

 

Työpajat

Hankkeen työntekijät ohjaavat työpajoja, joissa kehitetään ja levitetään luontotoimintamallia. Osallistujina ovat olleet mm. omaishoidon parissa toimivat vapaaehtoiset ja omaishoidon työntekijät. Hankkeen toimintavuosien 2017-2018 aikana työpajoissa on luotu ja suunniteltu omaishoidon ohjaajien käyttöön sopivia luonto- ja tarinaharjoitteita. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2019 luontotoimintamallia ja -harjoituksia levitetään omaishoidon käyttöön työpajojen avulla.

 

Kenelle ryhmät on suunnattu?

Nautitaan luonnosta- ryhmät on suunnattu ikääntyneille omaishoitoperheille. Omaishoidon paikallisyhdistykset ovat mukana hankkeen suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa. Ryhmiin toivotaan mukaan vapaaehtoisia ja osallistujia. Tule sinäkin mukaan kehittämään ja ideoimaan luonnosta elinvoimaa!

 

Odotamme yhteydenottoasi! 

 

Kuu kiurusta kesään -hankesivu julkaistu

Hankkeen tavoitteena on omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvoinnin edistäminen luontoperustaisen toiminnan sekä virtuaalisen luontoympäristön avulla.