Läheisenä työelämässä (lyhennetty Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hankenimestä) on Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä rahoitettava valtakunnallinen hanke vuosille 2022–2024. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Maria Akatemian yhteishanke jota Maria Akatemia koordinoi. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään.

 

Taustaa

Työssäkäyvistä suomalaisista noin joka kolmas huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Väestön ikääntyessä, myös läheistään huolta pitävien määrä tulee kasvamaan.

 

Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Läheishoiva voi olla:

  • toisen asioiden hoitamista erilaisten ammattilaisten tai palveluntuottajien kanssa
  • avun ja tuen antamista omassa tai läheisen kotona
  • tuen antamista puhelimen ja verkon välityksellä sekä toiselle paikkakunnalle matkustamista läheisen asuessa kaukana

Huolenpitoa tarvitseva läheinen voi olla esimerkiksi oma tai puolison vanhemmat, alaikäinen tai aikuinen lapsi, sisarus, sukulainen tai ystävä.

 

Toiminta

Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin kasvotusten pääkaupunkiseudulla. Toimintamuotoina hankkeessa ovat kartoittavat yksilötapaamiset, suljetut vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö, sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Yksilötapaamisissa tuetaan ja pyritään lisäämään läheishoivaajan voimavaroja ja tarvittaessa ohjataan muiden palveluiden piiriin.

 

Vertaisryhmissä keskustellaan itsetuntemukseen syventyvien teemojen kautta työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Vapaaehtoisia koulutetaan vertaisryhmien ohjaamiseen.

 

Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille läheishoivaajien asema yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa asiakastyön vaikuttavuutta mitataan Maria Akatemian kehittämän Tunnevaaka® -mittarin avulla. Keräämme myös toiminnastamme palautetta asiakkailta. Hankkeen vapaaehtoistyön ja verkostoyhteistyön tuloksia arvioidaan kyselyiden perusteella.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Työeläkeyhtiö Varma, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Helsingin kaupungin Seniori-info. Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksien tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla yhteydessä hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin.

 

 

 

Kirjoituspyyntö työssäkäyville läheishoivaajille

Kirjoittamalla tarinasi teet näkyväksi oman kokemuksesi työssäkäyvänä läheishoivaajana ja annat arvokasta tietoa työn kehittämiseksi.

Tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Hankkeen kautta työssäkäyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssäjaksamiseen sekä työn ja läheishoivan yhdistämiseen ammatillisesti ohjatun yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta.  

Läheisenä työelämässä -hanke on käynnistynyt

Parhaillaan suunnitellaan mm. ryhmä- ja yksilötoiminnan sisältöjä, kesällä aloitetaan läheishoivaajille suunnattu chat-palvelu. Tutustu hankkeeseen, sen työntekijöihin ja tulevaan toimintaan.

Tutustu hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin

Uudessa yhteishankkeessa Läheisenä työelämässä, tuetaan läheishoivaajien työssä jaksamista ja ennaltaehkäistään työssä uupumista.