Läheisenä työelämässä on STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke vuosille 2022–2024. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Maria Akatemian yhteishanke (ent. Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hanke, jonka nimi on työstetty lyhyempään muotoon.), jota Maria Akatemia koordinoi. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään.

 

Taustaa

Läheisen hoiva ja huolenpito tulevat vastaan jokaiselle jossakin elämänkulun vaiheessa. Työssäkäyvistä suomalaisista 28 % eli yli 700 000 henkilöä huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Väestön ikääntyessä, myös läheistään huolta pitävien määrä tulee kasvamaan.

 

Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Läheishoiva voi olla:

  • toisen asioiden hoitamista erilaisten ammattilaisten tai palveluntuottajien kanssa
  • avun ja tuen antamista omassa tai läheisen kotona
  • tuen antamista puhelimen ja verkon välityksellä sekä toiselle paikkakunnalle matkustamista läheisen asuessa kaukana

Huolenpitoa tarvitseva läheinen voi olla esimerkiksi oma tai puolison vanhemmat, aikuinen lapsi, sisarus, sukulainen tai ystävä.

 

Toiminta

Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin kasvotusten pääkaupunkiseudulla. Toimintamuotoina hankkeessa ovat kartoittavat yksilötapaamiset, suljetut vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö, sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Yksilötapaamisissa tuetaan ja pyritään lisäämään läheishoivaajan voimavaroja ja tarvittaessa ohjataan muiden palveluiden piiriin. Vertaisryhmissä keskustellaan eri teemojen avulla työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Vapaaehtoisia koulutetaan yksilö- ja vertaisryhmien ohjaamiseen. Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille läheishoivaajien asema yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä.

 

Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksien tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla yhteydessä hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, puh 044 491 4097, anna-maria.kuri@miinasillanpaa.fi

 

Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa.

(Kuvassa hankkeen työntekijät Suvi Kehälinna (vas.), Anna-Maria Kuri ja Siru Jokimies)

 

 

 

Tutustu hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin

Uudessa yhteishankkeessa Läheisenä työelämässä, tuetaan läheishoivaajien työssä jaksamista ja ennaltaehkäistään työssä uupumista.