Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena oli syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luotiin mieserityinen ryhmätoimintamalli, jonka mukaisia ryhmiä toteutettiin eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta on jatkunut paikallisesti hankkeen päätyttyä.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan osallistuvat miehet asettivat henkilökohtaiset tavoitteensa arjen hyvinvoinnin vahvistumiseksi. Miehet tekivät pieniä päivittäisiä muutoksia elintapoihinsa liittyen liikuntaan, päihteettömyyteen ja terveelliseen ravitsemukseen. Viikoittain järjestetyt ryhmätapaamiset lievittivät miesten kokemaa yksinäisyyttä.

 

Hankkeen tuotos on varhaisen tuen yhteistoimintamalli, joka sisältää verkoston kanssa tehtävän yhteiskehittämisen sekä ryhmätoiminnan. Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestettiin jokaisella ryhmäpaikkakunnalla yhteistyökumppaneiden kanssa ideointityöpaja, jossa suunniteltiin ryhmätoiminnan suuntaviivat ja yhteistyön pohja. Suunnitteluvaiheen yhteistyö ja jatkuva tiedonvaihto edistivät ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja toiminnan vakiinnuttamista paikkakunnille.

 

Löydetyt miehet -hankkeen aikana toteutettiin Kainuussa yhteensä kahdeksan ryhmäprosessia, joista yksi oli etäryhmä keväällä 2020.

 

Löydetyt miehet -ryhmät

  • Miehille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa
  • Teemoina ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet
  • Miesten terveellisten elämäntapojen, elämänhallinnan ja osallistumisen edistäminen
  • Miesten sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistuminen
  • Toiminnan tavoitteiden ja sisältöjen suunnitteleminen yhdessä.

 

”Ryhmä on ollut minulle henkireikä!” 

 

Yksinäisyyttä vastaan käydään usein yhteisöllisin menetelmin. Mahdollisuudet muuttuvat voimaksi ja toiminnaksi ryhmässä. Luottamuksellinen yhteisö antaa yksilölle erilaisia mahdollisuuksia kokeilemaan ja kokemaan. Kokeilemalla ja kiinnostumalla uusista asioita voi löytää tien itsensä kehittämiseen. Itseluottamuksen lisääntyminen, yhteisöllisyys, ryhmän tuki, usko tulevaisuuteen ovat havaittuja huomioita ryhmätoiminnassa saavutetuista tuloksista.
(THL Työpaperi 9/2018)

 

Yhdessä kohti arjen oivalluksia! 

 

 

”Tarve nähdä porukoita, vaikka sitten virtuaalisesti.”

Löydetyt miehet -hanke muokkaa toimintaansa vastatakseen miesten tarpeisiin myös poikkeusolosuhteissa.

Osallisuus ja vertaisuus auttavat arjen muutoksessa

Löydetyt miehet -ryhmissä koettu positiivinen ilmapiiri ja vertaistuki ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa. ”Olen kokenut saavani ryhmästä sellaista vahvuutta, että voin olla ilman alkoholia.”

Kainuulaismiesten toimijuuden tukeminen ryhmätoiminnan avulla

Miina Sillanpään Säätiö on yhdessä Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjien kanssa tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksen kanssa.

”Ryhmä osui kohdalleni juuri oikeaan aikaan”

Löydetyt miehet -ryhmiin osallistujien seurantahaastattelujen ja palautteiden mukaan heidän hyvinvointinsa on kohentunut. Miesten arkeen on tullut uutta virtaa!

Kainuun ryhmätoiminta on juurtunut osaksi miesten arkea

Ilahduttavaa on, että lähes kaikki tähän mennessä toteutuneet Löydetyt miehet -ryhmät ovat löytäneet paikalliset yhteistyöverkostonsa jatkamaan toimintaa.

”Kerrankin oli sellainen arpa, millä voitti”

Tulevana syksynä uudet Löydetyt miehet-ryhmät käynnistyvät Sotkamossa viikolla 38 ja Puolangalla viikolla 43. Liity myös uunituoreen Löydettyjen miesten Instagram-tilin seuraajaksi!

Verkostoyhteistyöllä voimaa Löydetyt miehet -hankkeessa

Yhdessä kehittäminen ja pohtiminen eri toimijoiden kanssa on asioiden jakamista. Yhteistyössä on voimaa, verkostoyhteistyössä vielä enemmän.

Uusi kehittäjämme esittäytyy

Tutustu Kainuun Löydetyt miehet -hankkeen uuteen kehittäjään Essi Fonseliukseen ja hänen ajatuksiinsa hankkeesta.

”Miesporukka on oma miljöönsä”

Tammikuussa käynnistyivät Löydetyt miehet -hankkeen ryhmät sekä Kuhmossa että Paltamossa. Kehittäjät kertovat tunnelmia uuden karheasta toiminnasta, joka on otettu mielihyvin vastaan.

Löydetyistä miehistä onnenpoikia

Miesten oman vertaisryhmän tarpeellisuudesta on tullut palautetta osallistujilta – ennen muuta kaveruuden kokemisesta vertaisina vaikeissa elämäntilanteissa ja yksinäisyyden tuntemuksissa.