Aleksis Kivi kuvaa seitsemän veljeksen tahtoa edetä kivisellä tiellään. Jokaisen miehen henkilökohtaisia ominaisuuksia hyödyntäen selviydytään ja opitaan yhdessä, myös erehdyksen kautta. Olennaista on miesten ryhmässä toisilleen antama vertaistuki, joka kantaa vaikeina hetkinä myös tämän päivän ihmistä. Yhdessä suunniteltu ja tavoitteellinen ryhmätoiminta luo mahdollisuuksia siihen osallistuvien voimavarojen vahvistumiseen ja olemassa olevan luovuuden toteuttamiseen.

 

Tarkoitus ja tavoite

Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuotoksia ovat varhaisen puuttumisen toimintamalli ja Hyte-yhteistoimintamalli.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan osallistuvat miehet asettavat henkilökohtaiset tavoitteensa arjen hyvinvoinnin vahvistumiseksi, joita kohti edetään yhteisen toiminnan ja keskinäisen vertaistuen avulla. Ryhmätoimintaan osallistuvat miehet tekevät pieniä päivittäisiä muutoksia elintapoihinsa liittyen liikuntaan, päihteettömyyteen ja terveelliseen ravitsemukseen. Ryhmätoimintaan osallistuminen lievittää miesten kokemaa yksinäisyyttä.

 

Toiminnan kuvaus

Toiminta on käynnistynyt huhtikuussa 2018 ja alkuvaiheessa on keskitytty yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseen. Alueellisten järjestöjen ohella hankkeen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen kohderyhmän miehet ja julkisen sektorin eri toimijat.

 

Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestetään jokaisella paikkakunnalla yhteistyökumppaneiden kanssa ideointityöpaja, jossa suunnitellaan paikkakuntakohtaisen ryhmätoiminnan suuntaviivat ja yhteistyön pohja. Suunnitteluvaiheen yhteistyö ja jatkuva tiedonvaihto edistävät ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja toiminnan vakiinnuttamista paikkakunnille. Kun Löydetyt miehet -hankkeen ryhmäprosessi päättyy, jatkuu toiminta paikkakunnalla yhteistyökumppaneiden avulla.

 

Löydetyt miehet -hankkeen aikana toteutetaan eri puolilla Kainuuta yhteensä 9 ryhmäprosessia.

 

Löydetyt miehet -ryhmät

  • Ryhmätoimintaa miehille eri puolilla Kainuuta.
  • Vahvistetaan muutosta kohti terveellisiä elämäntapoja.
  • Elämän hallinta ja arjen osallisuus lisäävät miesten hyvinvointia.
  • Osallistujat määritelevät toiminnan tavoitteita ja sisältöä.
  • Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja lievittää yksinäisyyden kokemusta.

 

Yhdessä kohti arjen oivalluksia

Ota askel ja tule kokemaan ja suunnittelemaan yhdessä toimintaa. Kokemusten ja oivallusten jakaminen antaa itselle muille ryhmään osallistujille paljon. Seuraa eri paikkakuntien osallistujarekrytointia hankesivun sivupalkista sekä somekanavissamme.

Ota yhteyttä kehittäjiin ja tule rohkeasti mukaan toimintaan! 

 

Yksinäisyyttä vastaan käydään usein yhteisöllisin menetelmin. Mahdollisuudet muuttuvat voimaksi ja toiminnaksi ryhmässä. Luottamuksellinen yhteisö antaa yksilölle erilaisia mahdollisuuksia kokeilemaan ja kokemaan. Kokeilemalla ja kiinnostumalla uusista asioita voi löytää tien itsensä kehittämiseen. Itseluottamuksen lisääntyminen, yhteisöllisyys, ryhmän tuki, usko tulevaisuuteen ovat havaittuja huomioita ryhmätoiminnassa saavutetuista tuloksista.
(THL Työpaperi 9/2018)

 

 

Uusi kehittäjämme esittäytyy

Tutustu Kainuun Löydetyt miehet -hankkeen uuteen kehittäjään Essi Fonseliukseen ja hänen ajatuksiinsa hankkeesta.

”Miesporukka on oma miljöönsä”

Tammikuussa käynnistyivät Löydetyt miehet -hankkeen ryhmät sekä Kuhmossa että Paltamossa. Kehittäjät kertovat tunnelmia uuden karheasta toiminnasta, joka on otettu mielihyvin vastaan.

Löydetyistä miehistä onnenpoikia

Miesten oman vertaisryhmän tarpeellisuudesta on tullut palautetta osallistujilta – ennen muuta kaveruuden kokemisesta vertaisina vaikeissa elämäntilanteissa ja yksinäisyyden tuntemuksissa.

Löydetyt miehet -toiminta kiinnostaa

Moni mies on pysähtynyt jakamaan elämäntarinansa. Itselle mielekäs tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat kantaneet, kun oma usko on loppunut sairastumisesta, päihdeongelmasta tai muista vastoinkäymisistä johtuen.

Löydetyt miehet Mahdollisuuksien Torilla

Kajaanin Mahdollisuuksien Tori -tapahtumassa hankkeemme herätti kiinnostusta ja todettiin tarpeelliseksi. Etsimme osallistujia syksyllä alkavaan ryhmätoimintaan.

Löydetyt miehet hankkeen kehittäjä esittäytyy

Tutustu kainuulaiseen Harri Smedbergiin ja hankkeen tavoitteisiin – lähtökohtina asiakaslähtöisyys ja miesten äänen kuuleminen.