Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on uudenlainen verkkopalvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä edistävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutkertaisella tavalla.

 

Muistipuisto® on muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville suunnattu helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka monivaiheista kehitystä ovat ohjanneet käyttäjien tarpeet ja toiveet. Palvelumuotoilun periaatteita noudattaen Muistipuisto-hanke on edennyt käyttäjien näkökulmaa painottavana palvelukokemuksen yhteiskehittelynä. Tämä tarkoittaa, että Muistipuisto on muotoutunut jatkuvassa vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa.

 

Muistipuistossa on kiinnitetty erityistä huomiota sen säännöllistä ja pitkäaikaista käyttöä edistäviin tekijöihin, jotka innostavat muistisairaita henkilöitä ja muististaan kiinnostuneita ikääntyviä huolehtimaan aivoterveydestään ja toimintakyvystään. Sairastuneiden läheisille ja vapaaehtoisille Muistipuisto sisältää monipuolista tietoa, minkä lisäksi heillä on merkittävä rooli palvelun ensisijaisten käyttäjien tukena ja apuna.

 

Palvelun käyttäjiltä saadun palautteen mukaan Muistipuisto on laaja, asiantunteva ja sisällöllisesti perusteltu kokonaisuus, jossa harjoitukset ja asiatekstit yhdistyvät mielekkäällä tavalla. Erityistä kiitosta on annettu aivoterveyttä monipuolisesti käsittelevistä sisällöistä. Kuvallisesti selkeä puistomaisema on helpottanut palvelun käyttöä ja pelimaailmasta lainatut elementit, kuten palautteet ja tulostiedot ovat edistäneet uuden oppimista ja lisänneet harjoittelumotivaatiota.

 

Muistipuiston yhteiskehittely on toteutunut Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton (2016–2019) hankkeena. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

www.muistipuisto.fi

 

 

 

Aivoterveyttä Muistipuistosta -webinaari

Miina Sillanpään Säätiön 18.3. pidettävä Aivoviikon webinaari esittelee maksuttoman Muistipuisto.fi -palvelun sisältöä, hyötyjä ja käyttäjien kokemuksia.

Aineeton lahja pukinkonttiin: Muistipuisto

Tutustukaa yhdessä Muistipuiston innostavaan ja aivoterveelliseen maailmaan. Yhdessä on mukavampi aloittaa ja Muistipuisto tarjoaa yhteistä tekemistä poikkeusaikana.

Muistipuisto toivottaa Hyvää Muistiviikkoa!

Muistiviikon teemana on tänä vuonna ”Muistiasia on kaikkien asia”. Voisit esim. vinkata Muistipuistosta ystävälle ja pitää yhteiset aivotreenit.

Muistipuiston® käyttö jatkuu vilkkaana

Käyttäjätilastojen valossa näyttää, että Muistipuisto® on vakiinnuttanut asemansa ikääntyvien henkilöiden aivoterveyden edistämisessä.

Muistipuiston vinkit hyviin tekoihin

Hyvien tekojen tekeminen toiselle lisää tutkitusti myös tekijän hyvinvointia ja koettua onnellisuutta. Tule mukaan tekemään hyvää!

Vetoava ja vaikuttava Muistipuisto®

Palvelusta ja sen käytöstä kerätty tieto kuvaa kehitystyön onnistumista. Se tarjoaa käyttäjille omien tavoitteiden mukaisia haasteita ja oppimismahdollisuuksia.

Muistipuisto saa pikkusisaren

Muistipuisto saa pikkusisaren eli ”Keko-puiston”, joka tulee tarjoamaan toimintakykyä ja terveyttä edistäviä ideoita sekä käytännön harjoituksia kehitysvammaisten aikuisten elintapamuutosten tueksi.

Pääasiaa Muistipuistosta

Käyttäjien kokemuksia Muistipuiston arkivaikutuksista on koottu nyt videoille. Tutustu Matin tarinoihin.

”Tässä on varmaan kaikille jotakin mielenkiintoista”

Tutustu Muistipuiston käyttäjädataan sekä lukuina että myös palvelun käytön arkivaikutusten arviointiyhteenvetoon.

Muistipuisto toivottaa Hyvää Muistiviikkoa kaikille!

Muistiliitto haastaa meidät kaikki tekemään pieniä ja suuria muistiystävällisiä tekoja arjessaan – esimerkkinä voisi olla Muistipuistosta vinkkaaminen ystävälle ja yhteiset aivotreenit.