Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

 

Tunne voimavarasi -hankkeen tavoite oli tukea ikääntyviä omaishoitajanaisia, edistää heidän hyvinvointiaan ja jaksamista sekä ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena oli myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. 

 

Ilmiöstä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet.

 

Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

 

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen on kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omien tarpeiden huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Hankkeen keskiössä onkin terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Kehitetyt materiaalit ja toimintamalli

Omaishoitajille että heidän parissaan työskenteleville julkaistiin ilmiön tunnistamiseksi ja puheeksi ottamisen avuksi monipuolista maksutonta materiaalia.
Tunne voimavarasi: Omaishoitajan kokemuksia uupumisesta -video tuotettiin kolmena eri kieliversiona. Lisäksi julkaistiin sekä painettuna että sähköisenä omaishoitajien voimavarojen kartoittamiseksi TunneVaaka® -kirjanen. Painettua kirjaa voi tilata itselleen ja jaettavaksi maksutta osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

 

Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä vertaisryhmämalli sekä sen käyttöönottoa tukevia koulutusvideoita.

 

Linkit materiaaleihin löytyvät sivupalkista. Hankkeen omat nettisivut www.tunnevoimavarasi.fi lakkautetaan 20.12.2023.

 

Yhteiskehittäminen

Tunne voimavarasi -hanke toteutui STEA:n tukemana yhteishankkeena. Kyseessä oli Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö vuosina 2020–2023. Hanke perustui järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija toi oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

 

Tunne voimavarasi -ryhmistä vertaisuutta ja työkaluja

”Sain erinomaiset eväät ja työkalut matkalleni uupumuksesta ja aggressiosta kohti itsemyötätuntoa, tunteiden hallintaa ja omista voimavaroistani huolehtimista. Tunnen suurta kiitollisuutta tuesta, jota olen tältä kurssilta saanut.”

Omaishoitajan uupuminen on riski kaltoinkohtelulle

Vietämme tällä viikolla valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Kaltoinkohtelu omaishoitosuhteessa on vaiettu asia, johon sisältyy paljon häpeää ja syyllisyyttä. Ongelma ei häviä vaikenemalla.

Tunne voimavarasi -hanke julkaisi ”En ole tunteideni kanssa yksin” -videon

Videon tarina kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Tarkoituksena on rohkaista omaishoitajia tunteista puhumiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen sekä korostaa vertaistuen merkitystä.

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille

Tunne voimavarasi -hanke julkaisi omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Se on oiva työkalu myös omaishoitajien parissa työskenteleville.

Armottomuus ja itsemyötätunto -webinaarin uutiskooste

Tunne voimavarasi -hankkeessa armottomuus -teema on noussut omaishoitajanaisten kanssa käydyissä keskusteluissa useaan otteeseen esille. Webinaarikooste ja aineistot on nyt julkaistu.

Tehdään yhdessä ja jaetaan osaamista

Hankekoordinaattori Päivikki Paakkanen jakaa kokemuksia yhteiskehittämisestä sekä jaetusta asiantuntijuudesta ja haluaa samalla rohkaista muitakin monitoimijaiseen hanketyöskentelyyn.

Tule mukaan omaishoitajanaisten vertaisryhmiin

Kevään 2021 aikana Tunne voimavarasi -hanke järjestää sekä alueellisia että valtakunnallisia vertaisryhmiä 60+ läheisistään huolehtiville naisille.

Omaishoidon monet kasvot

Omaishoitajia tulee tukea monin tavoin, sillä työ voi olla kuormittavaa ja omaishoitajan voi olla vaikea arvioida omaa jaksamistaan. Lue Vanhustyö-lehden artikkeli ja katso tiedot kevään vertaisryhmistä.

Kaltoinkohtelu voi hiipiä omaishoitosuhteeseen uupumuksen myötä

Pärjääminen uupumukseen asti voi johtaa hoidettavan kaltoinkohteluun. Omaishoitajille on kuitenkin tarjolla monenlaista tukea.

Vertaistuen voima

Vertaistuen tärkeimpiä asioita ovat tuen, lohdun ja ymmärryksen saaminen sekä antaminen. Ne luovat toivoa tulevaisuuteen, todettiin Tunne voimavarasi -vertaisryhmässä.