Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70 -vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

 

Taustaa

Yksinäisyys on yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa. Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueella on aiemmin havaittu tarve ikääntyneiden miesten toimijuutta korostavalle ja organisoidulle ryhmätoiminnalle. Erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeinen sosiaalisen aseman muutos saattaa altistaa elämänhallinnan ongelmille, syrjäytymiselle sekä erilaiselle riskikäyttäytymiselle.

 

Toiminta 

Hankkeen toimintamuotoina on suljettu ja avoin ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus. Ryhmien toiminta on tarvelähtöistä ja ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan ryhmätoiminnan sisältöihin. Konkreettisina ryhmätoimintoina voivat täten olla esimerkiksi keskustelutuokiot ryhmälle tärkeistä teemoista, erilaiset ulkona suoritettavat aktiviteetit ja retket, mahdolliset talkootyöt sekä esimerkiksi ruoanlaitto yhdessä. Toimintaa järjestetään Etelä-Karjalan alueella Imatralla ja Luumäellä sekä Kymenlaakson alueella Kotkassa ja Haminassa.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa osallisuutta ja yksinäisyyden kokemuksen muutosta tullaan mittaamaan soveltuvien mittareiden avulla. Hankkeen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, sekä yhteistyön tuloksia mitataan Social Return on Investment (SROI) – analyysin avulla.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Haminan, Kotkan ja Imatran kaupungit, Luumäen kunta sekä Etelä-Karjalan Mielenterveys Ry.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen jouluterveiset Kaakkois-Suomesta

Miehet ovatkin löytäneet tiensä ryhmiin monin eri tavoin, ja kahvikupin ääreen on viikoittain kokoontunut useissa erilaisissa elämäntilanteissa olevia miehiä.

Koronan vaikutukset ikääntyneiden miestyöhön -webinaarin uutiskooste

Tutustu Kakkois-Suomen alueen miestyön webinaarimme uutiskoosteeseen.

Koronapandemian vaikutukset ikämiehiin ja miestyöhön -webinaari

Tervetuloa maksuttomaan webinaariimme 5.11. klo 10 kuulemaan Kaakkois-Suomen alueen miestyön kokemuksista aiheesta.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen terveiset Kaakkois-Suomesta

Tapaamisissa on noussut esille paikallinen tarve mieserityiselle ryhmätoiminnalle ja konkreettisia yhteistyön muotoja saatiinkin hyvin nopeasti aluilleen.

Nina Markkanen esittäytyy

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen hanketyöntekijä Nina Markkanen toteaa: ”On hienoa olla mukana kehittämässä uutta.”

Henri Uotila esittäytyy

Tutustu Kaakkois-Suomen hankkeemme Voimaa ikämiesten arkeen hankekoordinaattoriin Henri Uotilaan, joka työskentelee Lappeenrannan toimipisteessämme.

Uusi Voimaa ikämiesten arkeen -hanke Kaakkois-Suomeen

Hanke edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisää osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Kaakkois-Suomessa.