Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Tavoitteena oli lisätä yli 65-vuotiaiden miesten osallisuutta sekä vähentää heidän yksinäisyyden kokemuksia vertaisryhmätoiminnan keinoin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

 

Taustaa

Yksinäisyys on yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa. Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueella on aiemmin havaittu tarve ikääntyneiden miesten toimijuutta korostavalle ja organisoidulle ryhmätoiminnalle. Erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeinen sosiaalisen aseman muutos saattaa altistaa elämänhallinnan ongelmille, syrjäytymiselle sekä erilaiselle riskikäyttäytymiselle.

 

Toiminta 

Hankkeen kolmivuotisen toimintakauden aikana käynnistettiin yli kymmenen ikämiesten vertaisryhmää ja mukana oli aktiivisesti 110 osallistujaa. Miehet pääsivät alusta alkaen itse suunnittelemaan ryhmätoiminnan sisällöt ja jokaisesta ryhmästä muodostui osallistujiensa näköinen. Ryhmäsisällöt koostuivat muun muassa teemakeskusteluista, asiantuntijavierailuista sekä esimerkiksi retkistä paikallisille nähtävyyksille tai laavuille. Hankkeen aikana julkaistiin Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli sekä Miesryhmätoimintaa-opas.

 

Vaikuttavuus

Osallistujat kokivat ryhmätoiminnan mielekkääksi ja tarpeelliseksi. Miehet sitoutuivat viikoittaisissa tapaamisissa käymiseen ja kävijäkato oli hyvin vähäistä. Ryhmätoiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyissä kyselyissä sekä Pienet onnistumistarinat -haastatteluissa nousi esille muun muassa yksinäisyyden vähenemistä sekä osallisuuden kokemuksen, sosiaalisten suhteiden, itsevarmuuden ja mielen hyvinvoinnin kohenemista. Ryhmätoiminnasta tehdyn SROI-analyysin (Social Return of Investment) perusteella jokainen toimintaan investoitu euro tuotti noin kahden euron suuruisen hyödyn 1,5 vuoden pituisella aikajaksolla. Lisäksi kaikki hankkeen aikana käynnistetyt ryhmät jatkoivat toimintaansa itsenäisesti, ryhmäläisten itsensä pyörittämänä, myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet, Imatran, Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Luumäen, Ruokolahden ja Lemin kunnat. Lisäksi yhteistyötä tehtiin laajasti pilottipaikkakuntien järjestösektorin kanssa.

 

Osallisuuden mittaaminen

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa yhtenä päätavoitteena on ryhmätoimintaan osallistuvien miesten osallisuuden kokemuksen lisääminen.

Ikämiesten ryhmäpäiväkirjan poimintoja

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmien päiväkirjamerkinnät kertovat miesten toiminnan rikastuttavan arkea ja tarjoavan monipuolista tekemistä yhteistyöverkoston tuella.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen kuulumisia

Nyt kesän käännyttyä kohti syksyä on aika käynnistää ryhmätoiminta uudelleen, myös uusia ryhmiä on aloittamassa.

”Puhuminenhan on ihmisen tyyppiominaisuus” – kokemuksia ja ajatuksia ikämiesten ryhmätoiminnasta

Toiminnalle toivottiinkin jokaisessa ryhmässä myös jatkoa ja sitä tullaankin syksyllä järjestämään.

Vertaisryhmästä voimaa ja voimavaroja

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmäläinen asian kiteytti: ”Hyvä kun tällaista ryhmätoimintaa on. Yksinäisyyteen kun käpertyy, niin se on huono juttu”.

Koronan vaikutukset ikääntyneiden miestyöhön -webinaarin uutiskooste

Tutustu Kakkois-Suomen alueen miestyön webinaarimme uutiskoosteeseen.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen terveiset Kaakkois-Suomesta

Tapaamisissa on noussut esille paikallinen tarve mieserityiselle ryhmätoiminnalle ja konkreettisia yhteistyön muotoja saatiinkin hyvin nopeasti aluilleen.

Nina Markkanen esittäytyy

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen hanketyöntekijä Nina Markkanen toteaa: ”On hienoa olla mukana kehittämässä uutta.”

Henri Uotila esittäytyy

Tutustu Kaakkois-Suomen hankkeemme Voimaa ikämiesten arkeen hankekoordinaattoriin Henri Uotilaan, joka työskentelee Lappeenrannan toimipisteessämme.

Uusi Voimaa ikämiesten arkeen -hanke Kaakkois-Suomeen

Hanke edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisää osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Kaakkois-Suomessa.