Julkaistu 27.1.2016

Kirjoittajana Annika Slunga, projektikoordinaattori Keko-kuntoutushankkeessa ja Taavetinpuiston kehittämishankkeessa, koulutukseltaan fysioterapeutti, Terveystieteiden maisteriopiskelija Jyväskylän Yliopistossa  

 

”Emme voi tulla sellaisiksi kuin haluamme – pysymällä sellaisina kuin nyt olemme”

 

Annika blogiKuntoutuksessa on olennaista, että se integroituu luontevaksi osaksi kuntoutujan arjen toimintaympäristöjä. Tässä tarvitaan rohkeaa edelläkävijyyttä ja tarkkaa korvaa kuunnella erityisesti kuntoutujaa ja hänen läheisiään. Työikäisille kehitysvammaisille suunnatussa Miina Sillanpään Säätiön järjestämässä RAY -avusteisessa Keko-kuntoutuksessa päätettiin rohkeasti kokeilla uusia tuulia. Kuntoutus muodostuu kahdesta ohjatusta intensiivijaksosta ja niiden välissä olevasta omaseurantajaksosta.

 

Viime syksynä kuntoutuksen integroimista arkeen tehostettiin yhdessä kohderyhmän kanssa kuntoutuksen seurantajakson osalta. Seurantajakson toteutustapaa muutettiin, erityisesti osallistujien oman motivaation tukemiseksi elämäntapamuutoksissa. Kuntoutukseen osallistuvat eivät matkustaneet Helsinkiin seurantajaksolle, vaan matkustin ohjaajana kuntoutusryhmien luo eri puolille Suomea. Näin osallistujat pääsivät kertaamaan kuntoutuksessa läpikäytyjä asioita omalla kotipaikkakunnallaan. Koen olleeni tämän muutoksen myötä etuoikeutetussa asemassa. Pääsin paraatipaikalle kurkistamaan, miten Keko-kuntoutuksen kannalta oleelliset teemat, kuten ravitsemus, liikunta ja itsestä huolehtiminen toteutuvat osallistujien arjessa. Kotipaikkakunnilla oli tunnistettu elämäntapamuutoksia edistäviä ja haastavia tekijöitä. Niihin etsittiin ratkaisuja osallistujien, heidän ohjaajien sekä osallistujien läheisten kanssa.

 

Keko kuntosali 350Kokemuksieni mukaan osallistujat voimaantuivat ja valtaistuivat terveyden edistämisessä.  Osallistujien, heidän ohjaajiensa ja läheistensä palautteet vahvistavat minun positiivisia kokemuksiani. Ryhmien kokemukset ovat olleet ilahduttavan innostavia. Osallistujat pitivät muun muassa siitä, että he pääsivät harjoittelemaan ja osoittamaan minulle Keko-kuntoutuksessa oppimiaan taitoja omissa tutuissa toimintaympäristöissään.

 

Myönteiset palautteet ja kokemukset siivittävät jatkamaan rohkeaa edelläkävijyyttä. Vaikuttaa siltä, että kuntoutuksen arkeen integroituminen ja terveellisempien elämäntapojen omaksuminen vahvistuu seurantajakson muutoksella. Nämä kokemukset kannustavat vastaamaan jatkossa muihinkin toiveisiin ja esille tuleviin kehittämiskohteisiin. Olenkin selvitellyt muun muassa teknologian monipuolisempaa hyödyntämistä ja aiheen teoreettista perustaa kandidaatin tutkielmassani viime vuonna. Lue lisää oheisesta linkistä:

Teknologialla apua oppimiseen?

 

Lopuksi suosittelen jokaista lukemaan Me Naiset-lehden artikkelin innostavaa esimerkkiä näyttävästä Markuksesta. Artikkelissa on Keko-kuntoutuksenkin kannalta oleellista tietoa.

Työpaikka on tärkeintä elämässäni (Me Naiset 17.1.2016)

 

Kaikille oikein kirpakasta tammikuun loppua! Tehdään terveydelle hyviä valintoja, joista kroppa kiittää!

Annika blogi kuntosali 350