Kevään Keko-valmennuksen lähijaksot kotipaikkakunnilla on nyt pidetty. Omaan terveyteen liittyvien tärkeiden teemojen äärelle pysähdyttiin kehitysvammaisten työikäisten pienryhmien kanssa tänä keväänä Laitilassa, Huittisissa, Riihimäellä, Kuhmossa ja Kirkkonummella. Jokaisella valmennuksessa mukana olleella on nyt oma henkilökohtainen ja hyvin konkreettinen hyvinvointitavoite takataskussa. Tavoite voi liittyä esimerkiksi suuhygieniaan ja hampaiden päivittäiseen puhtauteen tai oman mielen hyvinvointiin lisäämällä liikuntaa askelmittarin kannustuksella.

 

Keko-valmennus saavutti tosiaan tänä vuonna täysi-ikäisyyden. Valmennusta on toteutettu jo 18 vuoden ajan ja valmennukseen on osallistunut jo 91 ryhmää ympäri Suomen! Jokaisen osallistujan arvostava kohtaaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen ovat luonnollisesti Keko-valmennuksessa vuorovaikutuksen kivijalka. Tämän päivän Keko-valmennuksessa on vahvasti läsnä positiivisen pedagogiikan ja ohjaajien tuen lisäksi tekemiseen ja oppimiseen motivoiva pelillisyys. Pelit ja pelillistäminen tuovat mukanaan aktiivisen oppimisen muotoja ja tuottavat iloa sekä ehkä hiukan leikkisyyttä terveyteen liittyvien teemojen käsittelyyn. Leikillinen tila on itsessään palkitseva, mutta samalla se luo perustan yhteiselle tekemiselle, oppimiselle ja uusille ideoille. Leikillisyys liittyy leikkiin, luovuuteen, sekä tietynlaiseen asennoitumiseen ja orientoitumiseen (Kangas, 2014). Pelit ovat vanhimpia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja. Ihmismieli on virittynyt pelilliseksi. (Kuorikoski, 2018).

 

Keko-valmennukseen kuuluvat hyvinvointitavoitekeskustelut keskittyvät aina kehitysvammaiselle itselleen tärkeisiin asioihin. Pelit ovat yksi keino, joka auttaa valmennuksessa olevia pohtimaan ja oivaltamaan asioita, joiden haluaa itse olevan paremmin tulevaisuudessa. Elintapojen muuttaminen onnistuu vain silloin, kun sitä itse haluaa. Haluamista ei voi noin vain antaa toiselle, mutta apua ja tuki on kullan arvoista. Tämän vuoksi hyvinvointitavoitteeseen nimetään myös ketkä henkilöt voivat tukea ja auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

 

Kesän ja alkusyksyn aikana on Keko-valmennuksen omaseuranta-aikaa. Omaseurantajakso kestää noin viisi kuukautta ja sen aikana ohjaajille on etävalmennusta, jonka avulla keinot elintapamuutosten ja terveellisen elämäntapojen vahvistamiseen lisääntyvät. Ohjaajille suunnatussa etävalmennuksessa orientoidutaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohtia sekä ”näkemään hyvää”. Uskomme, että kannustava, myötäintoinen ja -tuntoinen ohjaaja onnistuu työssään ja voimaantuu itsekin. Yksin ei siis tarvitse kenenkään olla!

 

Positiivinen pedagogiikka, pelillisyys, leikkisyys ja ohjaajien vahva tuki ovat nyt täysi-ikäisen Keko-valmennuksen keskeisiä teemoja. Annetaan kehityksen viedä Kekoa jatkossakin eteenpäin!

 

Tsemppiä kaikille vuonna 2022 valmennuksessa mukana oleville. Syksyllä taas nähdään porukalla lähijaksojen merkeissä. Oikein mukavaa kesää ihan kaikille!

 

Lähteet

Kangas, M. (2014). Leikillisyyttä peliin. Teoksessa Oppiminen pelissä – pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino

Kuorikoski, J (2018) Pelitaiteen manifesti. Gaudeamus.

Lisätietoa Keko-valmennuksesta nettisivuiltamme.