Ohjaajien ja läheisten esimerkki, asenne ja kannustus ovat tärkeitä

 

Miina Sillanpään Säätiön järjestämässä kehitysvammaisille aikuisille suunnatussa hyvinvointiin ja terveellisiin elämäntapoihin keskittyvässä Keko-kuntoutuksessa kohderyhmänä ei ole ainoastaan kehitysvammaiset henkilöt, vaan myös heidän omat ohjaajansa, ympäröivä työyhteisö sekä osallistujien läheiset. Ohjaajien ja läheisten tärkeänä tehtävä on mahdollistaa arjessakin otolliset olosuhteet, jotka edistävät terveellisten valintojen tekemistä. Kehitysvammaiset aikuiset tarvitsevat tukea terveellisten valintojen tekemisessä.

 

Seurantajaksolla säätiön valmentajat järjestävät erikseen tilaisuudet niin työyhteisöille kuin läheisillekin. Tilaisuuksien tavoitteena on kertoa, mitä asioita osallistujille on kerrottu terveellisestä ravinnosta, liikkumisesta, itsestä huolehtimisesta, suun terveydestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kuntoutukseen osallistuneiden lähipiirille tulee siis näkyväksi se, että Helsingissä ei ole käyty vain lomamatkalla, vaan kuntoutumassa ja oppimassa uutta.

 

Keko-kuntoutuksen valmentajat haluavat tukea ohjaajien toimintaa heidän työyhteisössään. Ohjaajien keskusteluissa on pohdittu tarkoin sitä, mitä itse ohjaajana voisi tehdä, jotta kuntoutujien tärkeät muutostavoitteet toteutuisivat ja siirtyisivät arkeen. Moni ohjaaja on alkanut miettiä tarkemmin omia ruokailutottumuksiaan, sanoittaa ääneen lautasmallin värejä ja käyttää itsekin portaita hissin sijaan. Lisäksi on koettu tärkeäksi tunnistaa positiivisen palautteen paikat arjessa sekä se, että oma asenne ja tietoisuus esimerkin voimasta kiireen keskellä, on tärkeää. Myös työyhteisöjen toimintatapoihin on kuntoutuksen innostamina tehty muutoksia. Useissa ryhmissä on esimerkiksi lisätty vihannesten ja hedelmien käyttöä, järjestetty yhteisiä liikuntahetkiä ja hankittu uusia liikuntavälineitä. Monet ohjaajat saavat itsekin kuntoutuksesta ponttaa omaan elämäntaparemonttiinsa.

 

Kehitysvammaisten parissa työskentelevät ohjaajat ovat monella paikkakunnalla tilanteessa, jossa kehitysvammaisille suunnattuja harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, kuten ohjattuja uintivuoroja tai kokkikerhoja, karsitaan kustannussyistä. Keko-kuntoutus tarjoaa kehitysvammaisille osallistujille ja heidän ohjaajilleen mahdollisuuden ohjattuun elämäntapakuntoutukseen ja aktiiviseen osallisuuteen. Keko-kuntoutuksessa on tähän asti ollut mukana jo 76 ryhmää, joissa on ollut yli 600 kehitysvammaista osallistujaa ja yli 150 ohjaajaa.

 

Lisätietoa

Lue lisää kehitysvammaisten aikuisten ryhmäkuntoutuksesta eli Keko-kuntoutuksestamme.