Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää Keko-kuntoutusta jo vuodesta 2001 lähtien. Keko-kuntoutus on tarkoitettu työikäisille kehitysvammaisille henkilöille sekä heidän omille ohjaajilleen. Kuntoutus on saanut positiivista palautetta ja kannustanut kehitysvammaisia henkilöitä terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin. Lisäksi kehitysvammaisten omien ohjaajien osaaminen on vahvistunut.

 

”Täällä kurssilla oli kiva olla, kun on oppinut uusia terveellisiä ruokavinkkejä, liikuntavinkkejä, myös uusia jumppaohjeita, ruokaympyrämallin ja myös saanut ulkopuolista apua näihin – terveelliseen elämään.
Tää oli tosi hyvä kurssi.”

 

Keko-kuntoutuksessa ohjataan kehitysvammaisia osallistujia oppimaan fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen ja itsestä huolehtimisen vaikutuksista terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn. Tarkoituksena on, että osallistujat hyödyntävät kuntoutuksessa opittua omassa arjessaan. Ohjaajat ja läheiset valmentavat ja tukevat kuntoutujia muutoksessa.

 

Vuosittain kuntoutusta järjestetään viidelle ryhmälle. Kuntoutus toteutetaan vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti keskustellen, kokeillen ja harjoitellen. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä ja kuntoutus koostuu sekä Helsingissä Wilhelmiinassa toteutettavasta intensiivijaksosta, omalla paikkakunnalla jatkuvasta omaseurantajaksosta sekä syksyllä omalla paikkakunnalla pidettävästä intensiivijaksosta.

 

Tutustu hakuohjeisiin, kuntoutusjakson aikatauluihin ja hae pikaisesti mukaan. Jaksot alkavat maalis-toukokuussa. Hakulomakkeen löydät sekä Keko-hankkeen sivuilta että TÄSTÄ.

 

Yhdessä tekeminen on kivaa ja tuloksia syntyy toisiaan tukien! Eräs kuntoutuja totesi jakson päätteeksi:
”Kaikki mitä on tehty, on tehty hymyssä suin”.