Arjen itsehoidon lisäksi käsittelemme Keko-kuntoutuksessa myös seksuaalisuutta. Lue ohjaaja Annamari Oksasen tunnelmia ja kokemuksia antoisasta yhteistyöstä.

 

Olen sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja jo yli 30 vuoden takaa ja ehdottomasti lempiammatissani. Sain mieluisan kutsun tulla KEKO-kuntoutukseen ohjaajaksi, aiheina itsehoito ja seksuaalisuus. Sanoin aikoinaan itselleni, että valitse työ, josta nautit, tee se niin hyvin ja sydämellä, että jäät jonkun mieleen. Tässä edelleen mottoni, mutta kuinka ollakaan… niin moni kohtaamistani ihmisistä on koskettanut omaa sydäntäni.

 

On todella mielenkiintoista, välillä hyvin haastavaa, mutta aina ehdottoman antoisaa avata keskustelua seksuaalisuudesta, aiheesta, jota usein pidetään tabuna. Osallistujat ovat eri elämän tilanteessa olevia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Jokaisen Keko-ryhmän kanssa kuulostelen ensin ilmapiiriä ja seuraan ryhmädynamiikkaa. Kurssilaisten kiinnostuksen kohteita on myös selvitetty etukäteiskyselyssä, mikä helpottaa keskustelua kulloisenkin ryhmän kanssa.

 

Meillä kaikilla on tarve tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olemme. Seksuaalisuus on parhaimmillaan valtava voimavara, joka tuottaa suurta iloa ja mielihyvää sekä itselle että kumppanillemme. Koen tärkeäksi, että jokainen löytäisi sekä yksin ollessaan että toisen lähellä hyvän ja turvallisen olon – sekä ilon ja rohkeuden, ja tietenkin myös keinoja, toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

 

Seksuaalisuus ei valitettavasti aina tuota pelkästään nautintoa ja hyvää. Sen varjolla ja siihen liittyen voi joutua kokemaan ikäviäkin asioita. Tapaamiskerroilla harjoittelemme konkreettisesti omien rajojen tunnistamista, kuinka pitää puoliaan hankalassa tilanteessa, kuinka lähelle toinen saa tulla. Harjoittelemme myös hyvän ja huonon kosketuksen erottamista, minne voi ja saa koskea toista, aiheuttamatta tai kokematta seksuaalista jännitettä. Näistä asioita on hyvä keskustella ryhmässä, esimerkkitilanteita löytyy jokaiselta. Useimmiten juuri ryhmäläiset, rohkaistuessaan puhumaan, antavat toisilleen tärkeimmät ja osuvimmat vinkit.

 

Ohjaajille toivon uskallusta hypätä seksuaalisuusaiheen kimppuun! Annan joitakin ideoita yhteisiin hetkiin, joissa leikin avulla ja nauraen poistetaan aiheeseen liittyvää kainoutta ja avataan mahdollisuuksia syvempään keskusteluun.

 

Seksuaalisuuden lisäksi käsittelemme sitä, mistä kaikesta arjen hyvä olo koostuu; keskustelemme joka päivä toistuvista asioista, kuten käsien pesusta ja suihkussa käymisestä. Mikä merkitys on puhtailla vaatteilla, siisteydellä parisuhteessa tai orastavan suhteen etenemisessä.

 

Toimin usein aiheen virittäjänä, sen jälkeen tarvitseekin enää vain jakaa puheenvuoroja ja kuunnella –  Kekolaiset ovat harvoin hiljaa. Tilanteestakin tulee osallistava ja motivaatio asioiden toteuttamiseen kasvaa toisten innoittamana!

 

Keko-kuntoutus on vuosien varrella muotoutunut hienoksi kokonaisuudeksi, kiitos sen kehittäjien. Se antaa osallistujilleen paljon, eikä kukaan palaa entisiin kuvioihin täysin samanlaisena, en minäkään. Olen äärimmäisen kiitollinen saadessani olla mukana ja myös omalta osaltani vaikuttamassa ja rakentamassa kekolaisten mielekkään arjen palapeliä.

 

Annamari Oksanen