Koronakevät ja -syksy ovat haastaneet Keko-valmennuksen ennakkoon suunniteltua ja aiemmilta vuosilta tuttua toteutumistapaa. Rajoitteiden äärellä on jouduttu miettimään, miten saavutamme muuttuneessa tilanteessa toiminnalle asetetut tavoitteet. Keko-valmennuksessa opetamme kehitysvammaisille osallistujille ja heidän ohjaajillensa, että samaan tavoitteeseen voi päästä montaa eri reittiä. Kevään ja syksyn aikana olemme itsekin joutuneet etsimään uusia keinoja ja toimintatapoja kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisesti.   

 

Kehitysvammaisten omat ohjaajat valmentautuvat tehtäväänsä

Koska lähijaksoja keväällä ei Koronan vuoksi voitu toteuttaa, alkoi valmennus kehitysvammaisten osallistujien omien ohjaajien ”Tsemppareiden” etävalmennuksella. Valmennusjakso sai hyvän palautteen. Se edisti ohjaajia Tsempparin roolin omaksumisessa ja orientoi Keko-valmennuksen tavoitteellisen toiminnan ideaan.

 

Keko-ohjaajien etävalmennus orientoi Tsempparin rooliin

Tsempparin rooli on tärkeä, sillä Keko-valmennus perustuu yhteisön kykyyn siirtää valmennuksessa opitut asiat osaksi arkea. Kehitysvammaisen osallistujan sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat henkilöt, kuten asumisyksikön ja työ- ja toimintakeskusten ohjaajat sekä läheiset, ovat avainasemassa. He auttavat osallistujaa sekä omalla toiminnallaan että fyysistä ympäristöä muokkaamalla, jotta tämä saavuttaa terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteensa. Parhaimmillaan osallistujan muutosprosessi on arkeen sujuvasti liittyvä sekä hänen rajoituksensa ja erityisesti vahvuutensa huomioiva tuettu kokonaisuus.

 

Kekopuisto tarjoaa tietoa ja toiminnan mahdollisuuksia

Kekopuisto on kehitysvammaisille henkilöille sekä heidän tukijoilleen eli tsemppareille suunnattu verkkopalvelu. Kekopuiston aikataulua aikaistettiin, niin että koko vuodelle suunniteltu Keko-puiston rakentaminen tehtiin pääosin kevään aikana. Tämä mahdollisti ohjaajille Kekopuiston kehitysversioon tutustumisen ja sen hyödyntämisen loppukevään ja kesän aikana.

 

Kekopuisto tarjoaa tietoa sekä erilaisia harjoituksia kuten tietovisoja ja pelejä

Kekopuisto on tekniseltä, kuvalliselta ja rakenteelliselta toteutukseltaan aiemmin julkaistun Muistipuisto.fi-sivuston kaltainen. Kekopuiston aihealueet liittyvät Keko-valmennuksen terveyttä edistäviin teemoihin, jotka ovat; liikunta, palautuminen, ravitsemus, puhtaus ja aivojen treenaaminen. Kekopuistosta löytyy ajankohtaisen terveystiedon lisäksi erilaisia harjoituksia kuten tietovisoja ja pelejä, joiden avulla oppimisesta tulee hauskaa.

 

Kekopuisto on kehitetty osaksi Keko-valmennusta terveyskäyttäytymisen muutoksen herättämiseksi, tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Sen avulla voi Keko-valmennuksessa opittua kerrata ja täydentää. Keko-valmennukseen osallistuvat ohjaajat voivat hyödyntää Kekopuistoa työssään valmennuksen aikana ja sen jälkeen asumisyksiköiden asukkaiden sekä työ- ja toimintakeskusten asiakkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämisen keinona. Kekopuisto esitellään myös läheisille kuntoutuksen lähijakson aikana järjestettävässä läheisten illassa.

 

Lähijakso toteutuu kotipaikkakunnalla

Askelmittarista voi itse seurata omien tavoitteiden toteutumista arjessa

Syksyllä rajoitteiden purkautuessa on päästy aloittamaan myös kasvokkainen valmennus eli perinteinen lähijakso. Ensimmäinen lähijakso päätettiin toteuttaa aiemmasta suunnitelmasta poiketen Helsingin sijaan osallistujien kotipaikkakunnalla tartuntariskien minimoimiseksi. Viiden vuorokauden jaksot ovat avanneet uusia näkökulmia lähialueen liikuntamahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä arki- ja asiointiliikunnan lisäämiseen. Lähikaupassa on tutustuttu sydänmerkkituotteisiin ja valittu terveellisiä välipaloja tutussa ympäristössä.

 

Keko-valmennuksen perusta on osallistujan oma motivaatio muutokseen sekä aktiivinen ja toistuva harjoittelu arkitilanteissa. Yksilön hyväksyvä ja häntä tukeva valmennus vahvistaa osallistujan omien taitojen käyttöönottoa. Tähän liittyvät keskeisesti realististen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta.

 

Tee niin kuin opetat

Keko-valmennus tarjoaa kehitysvammaiselle aikuisille ja heidän ohjaajilleen mahdollisuuden pysähtyä tärkeiden omaan terveyteen liittyvien teemojen äärelle, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen sekä totuttujen tapojen ja käyttäytymismallien havaitsemiseen ja haastamiseen. Keko-valmennuksen ydintä on muutoksia tukeva positiivinen ilmapiiri sekä kokeilemalla ja tekemällä oppiminen. Tämä kaikki voi toteutua poikkeusoloista huolimatta. Sillä, kuten tiedämme, samaan tavoitteeseen voi päästä montaa eri reittiä!