yhteistyokadet-350Näin vuoden vaihteessa on luontevaa tarkastella kuluneen vuoden Keko-kuntoutusta, sillä arvioinnin avulla voimme kehittää edelleen tätä aikuisille kehitysvammaisille suunnattua toimintaa. Kuluvana vuonna Keko-kuntoutuksessa kokeiltiin rohkeasti uusia toimintatapoja, joista saimme paljon oppia ja eväitä tulevaisuuteen.

 

Hyvinvointi, joka on tärkeä osa myös Keko-kuntoutusta, koostuu monista tekijöistä. Jokainen meistä myös ymmärtää hyvinvoinnin omista kokemuksistaan käsin, joten siihen liittyvät valinnat ovat hyvin yksilöllisiä. Keko-kuntoutuksen alussa onkin tarpeen miettiä, mitä hyvinvointi ja sen kohentaminen tarkoittaa kullekin osallistujalle. Yhdelle se saattaa liittyä oman terveydentilan parantumiseen ja toiselle puolestaan parempaan työssä jaksamiseen esimerkiksi liikunnan lisäämisen ja paremman itsestä huolehtimisen myötä.

 

keko-350Näiden yksilöllisten tarpeiden huomiointia lisättiin Keko-kuntoutuksessa tänä vuonna. Merkittävin uusista kokeiluista oli yksilölliset kotikäynnit kuntoutukseen osallistuneiden kehitysvammaisten henkilöiden luo. Kotikäynnit osoittautuivat toimintamuotona hyödyllisiksi ja antoisiksi, joskin ne vaativat kotikäyntejä toteuttaneilta Keko-ohjaajilta myös varautumista yllättäviin tilanteisiin. Kuntoutujan kotiin mentäessä ei voinut koskaan tietää varmuudella millaiset olosuhteet perillä odottivat. Suunnitelmia muutettiin joustavasti kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Kotikäynnit mahdollistivat kuitenkin ryhmäpainotteisessa Keko-kuntoutuksessa tärkeäksi koetun kahdenkeskisen osallistujan ja ohjaajan välisen dialogin lisääntymisen.

 

Kotikäyntien myötä ohjaajat pystyivät ohjaamaan ja tukemaan osallistujia tarkoituksenmukaisemmin ja yksilöidymmin hyvinvoinnin kohentamisessa, sillä he myös oppivat osallistujista ja heidän yksilöllisistä toimintatavoistaan aiempaa paremmin. Ohjaajien kannalta innostavaa ja motivoivaa oli lisäksi se, että he saivat vuoden aikana kannustaa ja todistaa vierestä hienoja onnistumisia, kun osallistujat täyttivät jälleen itselleen asettamia vaativiakin terveellisten elämäntapojen omaksumiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä kuntoutustavoitteitaan. Esimerkiksi eräs osallistuja onnistui lopettamaan tupakanpolton kuntoutuksen myötä.

 

Hienoista oppimiskokemuksista voimaantuneena toivotan tuleville kuntoutukseen hakeutuville:

”Tervetuloa, hauska tavata, peremmälle astukaa, tehkää hyvää itsellenne.”

 

Olemme juuri saaneet tiedon RAY:ltä, että he puoltavat myönteistä Keko-kuntoutuksen jatkorahoituspäätöstä sosiaali- ja terveysministeriölle. Seuraa siis verkkosivujamme. Avaamme haun vuoden 2017 Keko-kuntoutukseen myönteisen vahvistuksen tullessa.

 

Lopuksi vielä ilahduttavaa palautetta Keko-kuntoutukseen osallistuneelta ryhmältä.

 

Hei Annika ja Tomi!

Meillä oli eilen Keko-pikkujoulut. Päätimme muistaa teitä, koska sydämemme on kiitollisuutta täynnä teitä kohtaan!

Jos vuoden suomalainen hyvätekijäpalkintopysti olisi jaettavana valituille, niin ei olisi epäilystäkään etteikö sitä jaettaisi kaksi, teille molemmille! <3 Ja perustelut olisi sellaiset, että varmasti tuomaristo hyväksyisi sen ja valitsisi teidät 🙂

kiitos-kukkakuva-tekstilla-350Keko on antanut meille kaikille kymmenelle niin henkistä voimavaraa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ”minä olen tärkeä osa Keko-ryhmää” säännöllisine kokoontumisineen (jotka jatkuvat) ja myös selkokielistä tietoa, josta jokainen voi ottaa opikseen kun aika on <3 ja liikkumisen iloa yhdessä <3 Olemme Helenan kanssa niin YLPEITÄ <3 Kekolaisistamme.

Heistä paistaa auringonlailla, miten onnellisia he ovat Kekosta, aivan kuin mekin ohjaajina! Tämä Keko on työuramme helmihetkiä! Ja olemme kehittyneet ammatillisesti myös Kekon tiimoilta.

Ainutlaatuista, että pääsimme mukaan näin ”hienoon” Kekoon. Kehitysvammaisille räätälöityjä juttuja on niin vähän varsinkaan täältä kaukaa Kainuusta.

Hyvää joulua!

Kiitollisin mielin kaikkien puolesta Kati, kehitysvammaisten ryhmän omaohjaaja