Toukokuun lopussa järjestettiin Glasgow Caledonian yliopistossa Skotlannissa 14th European Forum for Research in Rehabilitation konferenssi (EFRR). Konferenssin teemana oli ”Working in partnership across boundaries”. Konferenssi kokosi yhteen sekä tutkijoita että kuntoutuksen parissa työskenteleviä, jotka ovat kiinnostuneita kuntoutuksen raja-aitoja ylittävästä tutkimus ja kehittämistoiminnasta. Miina Sillanpään Säätiö osallistui konferenssiin Keko-kuntoutusta käsittelevällä posterilla, joka esitteli työikäisten kehitysvammaisten terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää kuntoutustamme ja siinä saatuja positiivisia tuloksia. Halusimme herättää keskustelua aikuisten kehitysvammaisten kuntoutuksesta ja osoittaa, että työikäisten kehitysvammaisten kuntoutukseen sijoitetut panostukset ovat tuloksellisia ja kannattavia.

 

Posteri osoittaa, että kuntoutuksen avulla saavutetaan positiivisia vaikutuksia osallistujien terveydessä ja fyysisessä toimintakyvyssä. Yhteisökuntoutuksen toimintatavassa yhdistyvät osallistujien aktiivinen toimijuus sekä ohjaajien ja läheisten tarjoama tuki. Nämä tekijät yhdessä ovat mahdollistaneet kuntoutuksella saavutetut myönteiset tulokset.

 

Keko rehabilitation handout A4 (pdf)