Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajilleen suunnatussa ryhmämuotoisessa Keko-valmennuksessa tähdätään kehitysvammaisten osallistujien terveyskäyttäytymisen myönteiseen muutokseen. Tämä edellyttää, että osallistujat sitoutuvat asettamiinsa tavoitteisiin tehden pieniä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä arjen tekoja.

 

Vuonna 2020 Keko-valmennuksiin osallistui viisi ryhmää, joissa oli yhteensä 40 kehitysvammaista osallistujaa ja heidän 14 ohjaajaansa. Vuosi oli poikkeuksellinen, sillä Korona-epidemia muutti Keko-valmennuksen rakennetta ja toteutustapoja merkittävästi. Aiemmista vuosista poiketen esimerkiksi ensimmäinen lähijakso toteutui Helsingin asemesta osallistujien kotipaikkakunnilla. Nämä pakotetut muutokset ja niiden seuraukset Keko-valmennuksen tavoitteiden ja odotettujen tulosten toteutumiselle huolestuttivat meitä. Onneksi huoli osoittautui aiheettomaksi: vuoden 2020 rohkaisevat tulokset osoittavat, että kehitysvammaisten osallistujien elintavat kohenivat, fyysinen toimintakyky parani ja terveysriskit pienenivät.

 

Lue lisää Keko-valmennuksen tuloksista (pdf)

 

Lisätietoa Keko-valmennuksesta nettisivuitamme.