Tuleeko sinulla syötyä lautasmallin mukaisesti? Myös ulkomailla on huomioitu Suomen ravitsemussuosituksissa käytetty lautasmalliajattelu hyvän aterian koostamisessa. Ateriakokonaisuus muodostuu puoliksi tuoreista ja/tai lämpimistä kasviksista ja vihanneksista. Lisäksi puolesta puolet on esim. kalaa tai kanaa ja jäljelle jäävä neljännesosa perunaa, täysjyväpastaa tai muuta täysjyvälisäkettä. Muista, että lautasen ei tarvitse kuitenkaan olla kukkuralleen täynnä! Vähempikin riittää!

 

Keko uutinen lautasmalli 350

Miten muistaisit lautasmallin paremmin ja söisit sen mukaan? Ruotsissa tehty tutkimus innostaa kokeilemaan kätevää keinoa lautasmallin mukaiseen ruokailun harjoitteluun; piirrä lautaselle viivat kuvan lautasmallin mukaisesti. Näin lautanen muistuttaa sinua jokaisella aterialla lautasmallin mukaisesta aterioinnista.  Tätä tullaan kokeilemaan tänä vuonna myös Keko-kursseilla! Kokeile sinäkin!  Tee terveellisiä valintoja ja voit paremmin!

 

Lähteet:

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Lautasmalli – suositeltava ateriakokonaisuus. Julkaisussa Terveyttä ruoasta, Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 2. korjattu painos. Tampere: Juvenes Print –Suomen yliopistopaino Oy, 20.

Flygare Wallén, E., Müllerdorf, M., Christensson, K. & Marcus, C. 2013. Eating Patterns Among Students With Intellectual Disabilities After a Multifactorial School Intervention Using the Plate Model. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 10 (1), 45–53.

Lahti, M. 2015. Buumi jyllää – pisteet pohjoismaiselle ruokavaliolle! Iltasanomat. Viitattu 26.1.2015. www.ruokala.net/uutiset/buumi-jyllaa-pisteet-pohjoismaiselle-ruokavaliolle/1421984708800.

Lautasmallivalokuva: © Valtion ravitsemusneuvottelukunta