Sinä liikkumisen asiantuntija, koetko merkitykselliseksi ikääntyneiden kanssa työskentelyn ja heidän hyvinvointinsa edistämisen?

 

Miina Sillanpään Säätiö hakee

Hankekoordinaattoria Kunnon kaveri -hankkeeseen (ajalle 8.1.–31.5.2024)

 

Kunnon kaveri -hanke edistää senioreiden toimintakykyä ja hyvinvointia Länsi-Helsingissä. Hankkeessa tarjotaan ikääntyneille maksutonta, matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa toteutettavaksi yksin, ryhmässä sekä liikuntakaverin kanssa. Heitä rohkaistaan lisäämään arkiliikkumistaan niin kotona, kuin kodin ulkopuolellakin.

 

Hankkeessa suunnittelet ja ohjaat senioreille sekä liikunnallista ryhmätoimintaa viikoittain että kehität ja tarjoat yksilöllistä tukea. Viestit hankkeesta ja sen tuloksista sekä toimit verkostoissa. Vastaat hankkeen toiminnasta, taloudesta ja raportoinnista. Työtäsi tukevat säätiömme muut asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

 

Toivomme sinulta:

  • asiantuntemusta ikääntyneiden toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseen
  • koulutusta ja kokemusta liikunnan yksilö- ja ryhmäohjauksesta
  • kehittävää, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta
  • taitoa raportoida kirjallisesti hankkeen etenemisestä
  • kokemusta tai innostusta hanke- ja kehittämistyöhön.

 

Tarjoamme:

  • monipuolisen, merkityksellisen ja uutta luovan työn
  • osaavan ja innostavan työyhteisön tuen
  • joustavat työn tekemisen käytännöt.

 

Lähetä hakemuksesi viimeistään tiistaina 21.11.2023 sähköisellä lomakkeella.
Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen ja ansioluettelosi, jotka olet nimennyt sukunimesi mukaan.

 

Miina Sillanpään Säätiö on rohkea, uutta luova kehittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija. Tuemme ja toteutamme ikääntyneitä koskevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä oppimista (TKIO). Säätiömme toiminta on yleishyödyllistä ja tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita, joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin.

 

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Työpiste sijaitsee Helsingissä.

 

Kunnon kaveri -hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki. Kyseessä on hankkeen kolmas toimintakausi. Lisätietoa saat Kunnon kaveri -hankkeen -verkkosivulta

 

Tiedustelut:
Kehittämisasiantuntija Elisa Virkola, puh. 044 491 4605,
soittoajat: 13.11. klo 12–14, 17.11. klo 12–15, 20.11. klo 9–11.

 

   

 

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

www.miinasillanpaa.fi