Koronapandemian aikaisilla rajoitustoimilla on haluttu suojella etenkin yli 70-vuotiaita ikäihmisiä. Tutkimusten mukaan eristäytyminen on kuitenkin heikentänyt ikääntyneiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisäten ahdistuneisuutta, masennusta, uniongelmia sekä fyysistä passiivisuutta. Kunnon kaveri -toiminnalla pidetään ikääntyneet vireinä ja toimintakykyisinä.

 

Koronarajoitukset ovat sulkeneet ajoittain kokonaan iäkkäiden harrastusmahdollisuudet jo kahden vuoden ajan. Mahdollisuudet kodin ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen ovat rajoittuneet monella lähialueiden kävelyreitteihin tai kaupassa asiointiin. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja liikkumattomuus on romahduttanut monen ikäihmisen toimintakyvyn ja heikentänyt mahdollisuuksia pärjätä itsenäisesti kotona. Kunnon kaveri -toiminta innostaa senioreita liikkumaan monipuolisesti tarjoamalla maksuttomia liikuntahetkiä yhdessä alueen muiden ikääntyneiden kanssa. Ikäihmisten fyysinen aktiivisuus ja liikunta yhdessä terveellisten elämäntapojen kanssa pitävät yllä toimintakykyä ja tuovat lisää aktiivisia elinvuosia.

”Tässähän alkoi jo polvetkin sammaloitumaan, mutta kyllä se on tämä jumppa, mikä pitää minut vireänä.”

 

Kesällä 2021 alkanut Kunnon kaveri -toiminta tarjoaa avointa ja maksutonta matalan kynnyksen liikunnallista ohjelmaa eläkeikäisille Länsi-Helsingin alueella. Toimintaan mukaan tulleiden ikäihmisten mielestä parasta Kunnon kaverissa on monipuolinen ohjelma ja mahdollisuus liikkua korona-aikana kannustava ilmapiiri sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. Ryhmäliikunnan kautta seniorit ovat löytäneet seuraa toisistaan, eikä ryhmänohjaaja saa välillä puheensorinalta puheenvuoroa. ”On upeaa nähdä, minkälaisia positiivisia muutoksia liikkuminen ja toisten ihmisten tapaaminen saa osallistujissa aikaan,” kertoo Kunnon kaveri hankekoordinaattori Heidi Bucht. Hankkeen aikana kerätyn palautteen mukaan 100 % vastaajista koki toimintakykynsä sekä mielialansa parantuneen Kunnon kaveri -toiminnan johdosta. Lisäksi 93 %:lla vastaajista yksinäisyyden tunne oli vähentynyt. Uuden ystävän tai ystäviä oli löytänyt 86 % vastaajista ja 100 % oli kokenut vertaisuutta sekä löytänyt uusia voimavaroja elämään. Toiminnassa on myös mukana vapaaehtoisia, joiden elämään ohjaaminen tuo sisältöä ja mielekkyyttä.

”Ihanaa päästä liikkumaan ja tavata muita ihmisiä. Minä elän jälleen.”

 

Kunnon kaveri -toiminnassa huomioidaan osallistujien kunto ja toimintakyky sekä ikääntyneiden ja vapaaehtoisohjaajien toiveet. Näin jokainen voi löytää itselleen mieluisan kuntoilumuodon. Ikäihmiset ovat päässeet kokeilemaan itselleen uusia lajeja, kuten karatea, frisbeegolfia ja sirkustemppuja. Mikä parasta, nauru raikaa – ja mikäli nauru pidentää ikää, niin Kunnon kaveri -toimintaan osallistuvilla on monia aktiivisia vuosia vielä edessään.

 

Miina Sillanpään Säätiön Kunnon kaveri -hanketta rahoittaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (2021–2022). Hankkeessa edistetään iäkkäiden liikkumista ja sosiaalista aktiivisuutta tarjoamalla heille maksuttomia ryhmäliikuntatuokioita sekä kehitetään liikkumismahdollisuuksia lähiympäristössä.