Liikunta-alalla pitkään työskenneltyäni tiesin, kuinka positiivisesti liikunta vaikuttaa terveyteen. Mutta se, mitä en tiennyt aloittaessani Kunnon kaveri -hankekoordinaattorina oli, miten kokonaisvaltaisesti toimintaan osallistuminen loppujen lopuksi vaikuttaisi osallistujien hyvinvointiin.

 

Aloitin kaksi vuotta sitten Kunnon kaveri -hankkeessa, jonka tavoitteena oli innostaa yli 65-vuotiaita länsihelsinkiläisiä liikkumaan. Ensimmäisen pitkän koronasulun jälkeen monen ikäihmisen kynnys lähteä liikkumaan yksin tai ryhmässä oli kasvanut. Fyysinen passiivisuus johtaa väistämättä ajan kanssa yleisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Sillä on suoria vaikutuksia lihasvoiman alenemiseen ja liikkumiskyvyn heikkenemiseen, sekä epäsuoria vaikutuksia myös psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Toimintakyvyllä tarkoitetaan iäkkään kykyä huolehtia itsestään, selviytyä päivittäisen elämän askareista sekä toteuttaa omalle elämälle asetettuja tavoitteita. Toimintakyvyn heikentyessä ikääntynyt saattaa kokea merkityksettömyyttä, yksinäisyyttä sekä turvattomuutta. Minulla oli siis tärkeä työtehtävä toteutettavana.

 

Ensimmäinen tapahtuma toteutettiin Pikku Huopalahden ulkovoimailupuistossa. Jännitin, olivatkohan mainokset Kunnon kaveri -liikuntatuokiosta tavoittaneet ketään ja olisiko kukaan paikalla. Osallistujia olikin kourallinen odottamassa tuloani. Siitä päivästä lähtien lähes kaikki paikallaolijat ovat kulkeneet Kunnon kaveri -matkaa rinnallani. Heistä muodostui minulle ystäviä, mutta samalla ystäviä keskenään. Tuo kourallinen on myös kasvanut useammaksi kouralliseksi ja toiminta tavoittaakin tällä hetkellä viikoittain noin 150 alueen ikäihmistä. Säännöllisissä ryhmätoimintoissa on ollut kahden vuoden aikana yli 4000 osallistumiskertaa ja järjestettyjä tapahtumia on ollut yli 300.

 

Kevätkauden palautekysely tuki syyskauden palautekyselyn tuloksia. Kunnon kaveri -toimintaan osallistumisella on ollut merkittävä vaikutus monen ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vastaajista 100 % ilmoitti mielialansa kohentuneen. Heistä kaikki olivat myös tutustuneet uusin ihmisiin ja kokeneet vertaisuutta. Moni oli rohkaistunut tutustumaan uusiin ihmisiin myös toiminnan ulkopuolella. ”Olen tullut rohkeammaksi ja itsevarmemmaksi toisten ihmisten seurassa. Mielenkiinto seuraan on kasvanut ja on helpompaa tutustua.”

 

Tutustu hankkeen tuloksiin ja katso 2-sivuinen infograafi (pdf) toiminnasta ja vaikutuksista.

 

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat löytäneet uusia voimavaroja elämäänsä ja kertoivat myös fyysisen kunnon ja yleisen vireyden kohentuneen:

“Ilman Kunnon kaveri -toimintaa eläkepäiväni olisivat olleet melko yksinäisiä ja passiivisia. Kunnon kaveri -toiminnan myötä liikkuminen on lisääntynyt ihan merkittävästi ja yleiskunto on kohonnut, samoin mieliala on pysynyt virkeänä.

Tapaamiset ovat niin mukavia, että niitä odottaa jo aina etukäteen. Ohjaajat ovat ihania, osaavat ottaa lempeästi kaikki tasavertaisina huomioon. Toiminta antaa mukavasti haasteita oppia uutta, mutta ei kuitenkaan aseta paineita.

Uudet ihmissuhteet ja toiminnan myötä muodostuneet ystävyyssuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä myös tapahtumien ulkopuolella. Yhteisöllisyyden luoma yhteenkuuluvuuden tunne tuo turvallisuutta arkeen. Kerrassaan mahtavaa toimintaa.”

 

Nämä kaksi vuotta ovat olleet työurani upeimmat. Palautteiden perusteella olen aivan varma, että tälle toiminnalle on ollut valtava tarve ja uskallan myös sanoa, että hanke on onnistunut tavoitteissaan. Ilokseni voin myös todeta, että hanke sai jatkorahoitusta Helsingin kaupungilta, joten merkityksellinen työ ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi Länsi-Helsingin alueella jatkuu. Tiedän myös, että Kunnon kaveri -toiminta ja siihen osallistuvat ovat ammattitaitoisissa käsissä seuraavankin hankekauden.

 

Kiitän yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia ja ennen kaikkea osallistujia upeista vuosista ja toivotan kaikille aurinkoista alkavaa kesää sekä liikkumisen riemua uuden Kunnon kaveri -hankekoordinaattori Anu Koskelan kanssa.

 

Hankekoordinaattori Heidi Bucht

 

Kunnon kaveri -toiminta kutsuu yli 65-vuotiaita kotona asuvia ikäihmisiä liikkumaan. Hankkeessa lisätään ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja lievennetään yksinäisyyden tunnetta liikkumisen keinoin. Miina Sillanpään Säätiön alueellinen Kunnon kaveri -hanke on edistänyt kesästä 2021 lähtien monipuolisesti ikääntyvien maksuttomia liikkumismahdollisuuksia Länsi-Helsingissä. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki. Katso lisätietoja hankkeen nettisivuilta.

Kuva frisbeegolf: Ilkka Jukarainen