Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua luonnosta ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Miina Sillanpään Säätiön Kuu kiurusta kesään – luonnosta hyvinvointia -webinaarissa aihetta tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta. Liikkeelle lähdetiin Kansaterveyttä metsästä -toimintamallista ja siihen perustuvista vinkeistä, jotka vahvistavat luonnon hyvinvointivaikutuksia kuntalaisten arjessa. Toisen aihekokonaisuuden muodostivat omaishoitoperheiden kanssa kehitetty Nautitaan luonnosta! -toiminta ja siitä saadut kokemukset. Ajankohtainen aihe keräsi webinaariin liki 50 osallistujaa eri puolelta Suomea. Ilahduttavaa oli kuulla, että Nautitaan luonnosta! -toiminta on jatkunut omaishoitoyhdistyksissä myös korona-aikana.

 

Alla löytyvät webinaarin esitysdiat sekä linkki webinaarikutsuun, josta näkyy tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:

 

Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli – Miten lisätä luonnon hyvinvointivaikutuksia kuntalaisten arkeen? -puheenvuoron piti metsäasiantuntija Airi Matila Tapio Oy:stä

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen terveyteemme on lisääntynyt. Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli auttaa kuntia ottamaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti mukaan kuntien toimintoihin ja palveluihin. Kansalaisjärjestöjen on hyvä perehtyä toimintamalliin. Järjestöt yhdessä kuntien kanssa voivat ottaa käyttöön ratkaisuja, joilla luonnon hyvinvointivaikutukset saadaan aiempaa paremmin mukaan kaikkien kuntalaisten arkeen.

Nautitaan luonnosta! Hyvinvointia ikääntyvälle -esitteli tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, Miina Sillanpään Säätiöstä

Nautitaan luonnosta! Hyvinvointia ikääntyvälle -puheenvuorossa tarkastellaan Nautitaan luonnosta! -toimintaa, sen tutkimuksellisia lähtökohtia, sisältöä, saatuja kokemuksia sekä luontotoiminnan merkitystä ikääntyvien omaishoitajien hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Webinaarissa nousi esille mielenkiintoista palautetta ja kysymyksiä, jotka on koostettu yhteen (pdf).

 

Aineistolinkkejä:

 

Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille aktiivisuudesta ja myönteisestä palautteesta!

 

Miina Sillanpään Säätiön webinaarisarja jatkuu 16.6. klo 13-14, jolloin on tulossa asiaa omaishoitajanaisten armottomuudesta itseään kohtaan ja itsemyötätunnosta. Seuraa viestintäämme asian tiimoilta. Liity myös uutiskirjeemme tilaajaksi.