Luonnon hyvinvointivaikutusten pariin ohjaa maksuton Luontosivusto.fi -verkkopalvelu, joka tarjoaa monipuolisesti luontoon liittyvää sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi. Parissa vuodessa sivusto on löytänyt runsaasti käyttäjiä ja myös Nautitaan luonnosta! -korttipakan harjoitukset on viety sivustolle sähköisesti käytettäväksi. 

Luonnon hyvää tekevät vaikutukset tunnetaan laajalti ja niistä on julkaistu paljon tutkimustietoa. Jo pelkkä luonnossa oleminen ilman aktiivista tekemistä tukee hyvinvointiamme, mutta tunnistamalla luonnon hyvinvointivaikutukset niistä myös hyötyy paremmin.

 

Luontosivusto.fi yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja innostavan tekemisen helppokäyttöisessä verkkopalvelussa. Tavoitteena on tuottaa elpymisen ja virkistymisen kokemuksia sekä luontoelämyksiä. Sivusto tarjoaa monipuolisesti vuodenaikoihin ja -ilmiöihin pohjautuvaa sisältöä ja innostaa nauttimaan luonnosta kuvin, videoin, tarinoin ja tehtävin. Se mahdollistaa luontoelämykset sisätiloissakin ja sopii yksin, läheisen että ryhmän kanssa käytettäväksi. Palvelu on maksuton ja vapaasti kaikkien käytössä. Sivustoa voi käyttää sekä tietokoneella että tabletilla ja se toimii parhaiten Google Chrome-selaimella. Tervetuloa Luontosivustolle – aloita esimerkiksi nauttimalla videolta karhujen kesätunnelmista.

 

Sivusto toteutettiin yhteiskehittämällä ikääntyneiden omaishoitajien kanssa Miina Sillanpään Säätiön Kuu kiurusta kesään -hankkeessa. Tuotokset on suunnattu erityisesti ikääntyneille omaishoitajille ja ryhmänohjaajille, mutta sopivat kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Hankkeessa tuotetun suositun Nautitaan luonnosta! -korttipakan painos on loppunut, mutta sen harjoituksia voi hyödyntää myös sähköisesti. Ne löytyvät maksuttomalta Luontosivustolta Luontoharjoituksia-osista.

 

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 on Miina Sillanpään Säätiön hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen tuotoksia ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja Luontosivusto -verkkopalvelu sekä työpajat. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Omaishoitajaliitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry ja Sininauhaliitto ry:n Vihreä veräjä