Luonnon hyvää tekevät vaikutukset tunnetaan laajalti. Niistä on myös paljon tutkimustietoa. Jo luonnossa oleminen tukee hyvinvointiamme, mutta tunnistamalla luonnon hyvinvointivaikutukset, niistä saa suuremman hyödyn. Luonnon hyvinvointivaikutusten pariin ohjaavasta maksuttomasta Nautitaan luonnosta -korttipakasta on otettu jo neljäs painos. Erityisesti korona-aikana on luonnon merkitys hyvinvoinnille noussut entistä enemmän esille. Korttipakka on ollut suosittu mm. vanhustyössä, palvelutaloissa, erityisryhmien toiminnassa, mielenterveystyössä ja neurologisessa kuntoutuksessa.

 

Maksuton korttipakka sisältää helppoja harjoituksia ja vinkkejä rauhoittumiseen, virkistymiseen ja voimaantumiseen. Kortit sisältävät myös luontotietoa sekä kauniita luontokuvia Suomesta. Korttien kuvat ja aiheet Suomen luonnosta ovat kaikille tuttuja – ja onkin hyvä muistaa, että jo pelkästään luontokuvia katselemalla pääsee osalliseksi luonnon hyvinvointivaikutuksista.

 

Nautitaan luonnosta -korttipakan monipuolisia harjoituksia voi tehdä yksin tai yhdessä. Monia harjoituksia voi soveltaen käyttää sisällä ja erilaisissa ryhmätoiminnoissa. Korttien avulla voi pysähtyä luonnon äärelle, muistella luontokokemuksia, pohtia omaa luontosuhdettaan ja oppia uutta. Suosittua Nautitaan luonnosta -korttipakkaa voi tilata osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi. Korttipakkaa voit hyödyntää myös sähköisesti, sillä sen harjoitukset on viety maksuttomalle Luontosivustolle.

 

Nautitaan luonnosta -korttipakan lisäksi, luonnon hyvinvointivaikutuksia tarjoaa myös Luontosivusto.fi -verkkopalvelu. Sivusto yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja innostavan tekemisen helppokäyttöisessä verkkopalvelussa. Se tarjoaa monipuolisesti eri vuodenaikoihin liittyvää sisältöä sekä innostaa nauttimaan luonnosta kuvin, videoin, tarinoin ja tehtävin. Sivusto mahdollistaa luontoelämykset sisätiloissa. Sitä voi käyttää yksin, läheisen kanssa ja ryhmässä. Palvelu on maksuton ja vapaasti kaikkien käytössä sekä tietokoneella että tabletilla. Parhaiten se toimii Google Chrome-selaimella.

 

Nautitaan luonnosta -korttipakka sekä Luontosivusto ovat maksuttomia. Ne on luotu Miina Sillanpään Säätiön Kuu kiurusta kesään -hankkeessa yhdessä luontoryhmiin osallistuneiden ikääntyneiden omaishoitajien kanssa. Molemmat sopivat kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille.