Läheisenä työelämässä -hankkeen toiminta tuli huhtikuussa vuoden ikään. Asiakastoiminta käynnistyi elokuussa 2022 koostuen maksuttomista ammatillisesti ohjatuista yksilötapaamisista ja vertaistukiryhmätoiminnasta niin valtakunnallisesti etäyhteyksin kuin lähitoimintana Helsingissä. Hankkeeseen yhteydessä on ollut tähän mennessä 55 henkilöä. Vertaistukiryhmiä on käynnistynyt yhteensä viisi, osallistujia ryhmissä on ollut yhteensä 25.

 

Hankkeen omien ryhmien lisäksi järjestämme ryhmiä myös yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Neuroliiton, Kainuun hyvinvointialueen ja Napapiirin omaishoitajat ry:n kanssa. Järjestötoimijoiden jäsenille ja heidän omaisilleen on voitu yhteistyön avulla tarjota kohdennettua tukea juuri työn ja läheishoivan yhteensovittamisen kysymyksissä. Hyvinvointialueiden yhteistyössä asiakastoiminta on suunnattu sen työntekijöille, osaksi työnhyvinvoinnin tukemista.

 

Palaute asiakastoiminnastamme on ollut hyvää; yksilötapaamisissa kokonaisarvio toiminnasta (asteikolla 1= huono, 5= erittäin hyvä) on 4,80 ja vertaisryhmätoiminnan kokonaisarvio on 4,86. Kaikki yksilötapaamisiin osallistuneet kokivat tulleensa kiitettävästi kuuluksi keskusteluissa ja hyötyneensä tapaamisista. Vertaisryhmään osallistuneet kokivat hyötyneensä toiminnasta ja saaneensa vertaistukea. Myös ryhmäläisten tunteiden ymmärtäminen ja tunnistaminen oli lisääntynyt ryhmätoimintaan osallistumisen ansiosta.

 

Yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden kanssa

Hankkeessa aloitettiin kehittämistoiminta vapaaehtoisista koostuvan ryhmän kanssa. Toiminnan ensimmäisessä tapaamisessa kehitettiin ja suunniteltiin myöhemmin toteutettavaa vapaaehtoisten järjestämää matalan kynnyksen toimintaa. Yhteiskehittämisen keinoin saadaan kokemusasiantuntijoiden ääni sekä kokemus esille suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Kehittäjäryhmään osallistuvilla on kaikilla kokemusta työn ja läheishoivan yhdistämisestä.

 

Tapaamisessa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja työn ja läheishoivan ilmiöistä ja sen vaikutuksista mm. omaan työssäjaksamiseen sekä hyvinvointiin. Lisäksi yhdessä pohdittiin, mitä tulisi huomioida työssäkäyville läheishoivaajille suunnatuissa toiminnoissa ja minkälaista toiminta voisi olla. Työskentelyn apuvälineenä käytettiin Padlet -alustaa, jonne ideoita ja ajatuksia sai kirjata myös nimettömästi.

 

Me hankkeessa näemme yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävän kehittämistoiminnan lisäävän hankkeen kohderyhmän kuulluksi tulemista. Tukimuotojen suunnittelun kautta kokemusasiantuntijat saavat osaltaan myös vaikuttamisen kokemuksia. Yhdessä tehty kehittämistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä läheishoivan ja työn yhdistämisen ilmiöistä ja tuo esille siihen liittyviä tarpeita. Näin hankkeen toimintaa voidaan paremmin kehittää kohderyhmää palvelevaksi. Hanketiimi sai ensimmäisestä kehittäjäryhmän tapaamisesta valtavasti hyvää jatkojalostettavaa vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen ja suunnitteluun. Kehittäjäryhmätoimintaa jatketaankin syksyn aikana niin vapaaehtoistoiminnan kuin muidenkin teemojen parissa.

 

Kiinnostuitko yksilökeskusteluista tai vertaistukiryhmästä?

Lisätietoa asiakastoiminnastamme saa Läheisenä työelämässä -hankkeen verkkosivuilta. Sivuilta löydät mm. suoran ajanvarauksen yksilökeskusteluihin, tulevat vertaistukiryhmämme ja yhteystiedot yhteistyöstä kiinnostuneille.

 

Läheisenä työelämässä -hanke on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön (2022–2024) STEA:n tukema yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.