Kirjoituspyyntö sinulle, 40–65-vuotias työssäkäyvä, joka pidät työn ohella huolta läheisestäsi:

 

Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Läheishoiva voi olla säännöllistä ja tiheästi toistuvaa hoivaa ja huolenpitoa, tai satunnaisempaa läheisen asioiden hoitamista tai arjen askareissa avustamista. Hoivan ja avun kohteena voi olla kuka vain läheinen: esimerkiksi omat tai kumppanin ikääntyneet vanhemmat, aikuinen tai ala-ikäinen lapsi, tai muu omainen tai läheinen, kuten ystävä.

 

Kirjoittamalla tarinasi teet näkyväksi oman kokemuksesi työssäkäyvänä läheishoivaajana ja annat arvokasta tietoa työn kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä työnantajien ymmärrystä läheishoivan ja työelämän yhdistämisestä ja työelämän joustoista. Tarinan muoto, pituus ja tyyli ovat vapaita.

 

Lähetä kirjoituksesi oheisen lomakkeen kautta: https://forms.office.com/r/b1mxDJDe10

 

Lisätietoa Läheisenä työelämässä -hankkeesta

 

Läheisenä työelämässä on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja hankkeen rahoittajana toimii STEA.