Läheisenä työelämässä -hanke on tarkoitettu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Hankkeen asiakastoimintaan sisältyy chat -palvelu, ammatillisesti ohjatut yksilötapaamiset ja vertaistukiryhmät. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä etäyhteyksin että lähitoimintana Helsingissä. Toimintaan osallistuminen on aina maksutonta ja vapaaehtoista.

 

Chat palvelee kahdesti viikossa 

Chatista saa tukea sekä apua työn ja läheishoivan ristipaineeseen tai kysyä lisää palveluistamme. Chatissa voi keskustella nimettömänä ja luottamuksellisesti päivystäjän kanssa kahden kesken.  Chat -palvelu päivystää joka tiistai klo 10–12 ja torstai klo 14–16. Chattiin pääsee liittymään Läheisenä työelämässä -verkkosivujen oikeasta alareunasta. Chatin ollessa kiinni, hanketyöntekijöille voi lähettää sähköpostia, tiedot alempana.

 

Tukea yksilökeskusteluista  

Yksilökeskusteluissa kartoitetaan elämäntilannetta ja etsitään yhdessä keinoja työn ja läheishoivan ristipaineeseen. Yksilökeskustelut (1–3 kpl) toteutetaan hankkeen työntekijän kanssa verkkoyhteyksin tai kasvokkain Helsingissä. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia eivätkä sido osallistujaa mihinkään. Jos vertaistukiryhmään osallistuminen kiinnostaa, yksilökeskusteluiden jälkeen on mahdollisuus jatkaa vertaisryhmäprosessiin. Ajan yksilökeskusteluun voit varata suoraan sähköisestä ajanvarauskalenterista hankkeen verkkosivuilla tai olemalla yhteydessä chat -palvelun kautta. Hanketyöntekijöille voi lähettää myös sähköpostia tapaamisen varaamiseksi.

 

Itsetuntemusta ja vertaisuutta ryhmätoiminnasta

Yksilökeskustelun jälkeen on mahdollisuus osallistua vertaistuelliseen ryhmätoimintaan. Vertaistuellinen ryhmä kokoontuu viisi kertaa peräkkäisinä viikkoina, kahden tunnin ajan. Tämän lisäksi noin 2kk päästä viimeisestä ryhmäkerrasta toteutetaan seurantatapaaminen ryhmän kesken. Vertaisryhmissä keskustellaan eri teemojen avulla työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen itsetuntemustyöskentelyn kautta. Ryhmäaiheiden teemoja ovat mm. tunteet ja niiden tunnistaminen, roolit läheishoivassa ja työelämässä, omien tarpeiden tunnistaminen sekä voimavarojen ja rajojen asettaminen jaksamisen tukena. Vertaisryhmät toimivat etäyhteyksin tai paikan päällä Helsingissä.

 

Valtakunnallinen verkkovertaistukiryhmä järjestetään ajalla 26.9.–24.10.2022. Ryhmä kokoontuu yhteensä viisi kertaa, kerran viikossa maanantaisin klo 17–19 maksuttomalla Teams-verkkoalustalla.

Helsingissä kokoontuva lähivertaistukiryhmä järjestetään 7.11.-5.12.2022. Ryhmä kokoontuu Maria Akatemian tiloissa Malmilla, kerran viikossa maanantaisin klo 17.30–19.30.

 

Yhteydenotot:

 

Läheisenä työelämässä on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja hankkeen rahoittajana toimii STEA.