Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -yhteishanke on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen mm. yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan avulla.

 

Läheisenä työelämässä -hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä läheishoivan ja työn yhteensovittamisen ilmiöiden esille nostamiseksi. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös hankkeen vaikuttajaverkoston jäsenet, joita ovat Varma, Talentia sekä Helsingin kaupungin Seniori-info. Lisäksi hanke kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia työn ja läheishoivan yhteensovittamisen teemoista ja pyrkii lisäämään työnantajien tietoisuutta ilmiöstä, jotta yhä useampi läheishoivaaja saisi tukea esimerkiksi työelämän joustoista työpaikoillaan.

 

Läheisenä työelämässä hankkeen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen hankkeen koordinoijan Maria Akatemian nettisivulla on julkaistu Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus. Tutustu katsauksessa listattuihin ja eri medioissa julkaistuihin artikkeleihin sekä hankkeen toiminnan esittelyyn ja vaikutuksiin. Ota myös seurantaan hankkeen omat somekanavat Facebookissa ja Instagramissa tunnuksilla @laheisena.

 

Uutta hankkeessa:
Tule mukaan vapaaehtoisten kehittäjäryhmään

Haluatko jakaa kokemuksiasi työn ja hoivan yhdistämisestä? Tule kanssamme kehittämään ja ideoimaan tukipalveluita, joissa läheisestään huolehtivat saavat tukea ja keinoja työelämän ja läheis- tai omaishoivaajaroolin yhdistämiseen. Katso lisätiedot.

 

Läheisenä työelämässä -hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on Maria Akatemian sekä Miina Sillanpään Säätiön valtakunnallinen yhteishanke (2022–2024), jota koordinoi Maria Akatemia. Hankkeen kotisivut: www.mariaakatemia.fi/laheisena