Löydetyt miehet -hankkeen toiminnalle on jo moneen otteeseen todettu olevan kiinnostusta ja tarvetta Kainuun alueella. Ryhmiin osallistujat ovat itsekin todenneet saman. Ilahduttavaa onkin, että lähes kaikki tähän mennessä toteutuneet ryhmät ovat löytäneet paikalliset yhteistyöverkostonsa jatkamaan toimintaa. Myös miesten oma aktiivinen osallistuminen on juurtunut osaksi ryhmäläisten arkea. Alustavien seurantatulosten mukaan ryhmätoiminta on saanut osallistujissa aikaan positiivisia muutoksia. Terveydentila ja hyvinvointi koetaan paremmaksi, kuin ennen ryhmätoiminnan alkamista.

 

Melkein päivälleen vuosi on kulunut siitä, kun ensimmäinen Löydetyt miehet -ryhmä käynnistyi Kajaanissa. Miesten ryhmätapaamiset alkoivat syyskuussa ja jatkuivat hankkeen puitteissa 8 osallistujan voimin joulukuulle 2018. Kokoontumispaikkana toimi Kajaanin Työvoimayhdistyksen tilat ja yhdistys oli mukana aktiivisesti koko ryhmäprosessin ajan. Luonteva jatkumo olikin, että vetovastuu toiminnasta siirtyi heille hankkeen lopettaessa. Tammikuussa tapahtuneen siirron jälkeen osa ryhmäläisistä on jäänyt pois, mutta myös uusia osallistujia on tullut matkan varrella lisää. Tapaamisiin osallistuu 6-10 miestä viikoittain ja Kajaanin ryhmätoiminta on jäänyt pysyväksi miesten hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi.

”Olemme onnenpoikia!”

 

Paltamossa Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjien toteuttama ryhmätoiminta alkoi tammikuussa 2019 ja päättyi maaliskuussa. Myös Paltamon ryhmässä tavattiin 8 osallistujan kesken Kierrätyskeskuksen tiloissa. Hankeen osuuden päätyttyä toiminta jatkui siten, että ryhmä vastasi itse kokoontumisista tavaten edelleen säännöllisesti kahdesti kuukaudessa. Ryhmä sai vahvistusta, kun paikkakunnalta löytyi henkilö, joka oli osallistunut miehille suunnattuun ryhmänohjaajan koulutukseen. Joskus voi tapahtua hienoja – Ohjaaja ja ryhmä kohtasivat toisensa! Myös Paltamon ryhmätoiminta näyttää siis juurtuneen paikkakunnalle.

”Hyväksy itsesi tässä tilassa.”

 

Kuhmon Löydetyt miehet -ryhmä käynnistettiin kuluvana keväänä ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin mukaan pystyttiin ottamaan. Hankkeen puitteissa toiminta päättyi huhtikuussa mutta ryhmä on tavannut aktiivisesti ja omatoimisesti viikoittain tämänkin jälkeen. Elokuussa toiminnan vetovastuu siirtyi sosiaalitoimelle ja viikoittaisissa kokoontumisissa on käyty läpi Löydettyjen miesten elintapojen kohentamiseen liittyviä teemoja paremman arkielämän saavuttamiseksi.

”Miesryhmät ovat oma juttunsa.”

 

Suomussalmen ryhmä aloitti huhtikuussa ja tapaamisia toteutettiin ohjatusti kesäkuun loppuun asti 5 aktiivisen osallistujan kanssa. Miehet haluaisivat jatkoa ryhmän tapaamisille uuden toimijan ja ohjaajan vetämänä. Käymme parasta aikaa neuvotteluja eri toimijoiden välillä ja olemme luottavaisin mielin, että löydämme myös Suomussalmen ryhmälle ohjaajan.

”Kerrankin oli sellainen arpa, millä voitti.”

 

Tule mukaan Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan!
Uudet ryhmät alkoivat lokakuussa Sotkamossa ja Puolangalla. Ryhmiin mahtuu vielä, joten ota rohkeasti yhteyttä hankkeen kehittäjiin!

 

Kuvat ja sitaatit ovat Löydetyt miehet -ryhmien toiminnasta ja tapaamisista.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.