Löydetyt miehet -hankkeen ensimmäinen ryhmä käynnistyi Kajaanissa tänä syksynä. Vertaisryhmä on kokoontunut viikoittain suljettuna ryhmänä, hyvällä osallistumisaktiivisuudella.

 

Miesten vertaisryhmän toiminnan teemat liittyvät hyvinvointiin. Jokainen osallistuja on luonut itselleen pienen elämäntapoihin liittyvän tavoitteen kohentaakseen omaa hyvinvointiaan. Miehet ovat olleet mukana alusta alkaen suunnittelemassa aihealueiden toteutusta. Yhdessä olemme kokeilleet monenlaista liittyen liikuntaan, terveellisempään ravitsemukseen ja riippuvuuksista haitattomampaan elämäntapaan; intouduimme frisbee-golfaamaan saaden neuvoja ja vinkkejä omalta ryhmäläiseltä; virkistäydyimme avantouinnilla ja saunoen; sekä kävelimme syksyn pimenevässä illassa ja valmistimme nuotiolla juureskeittoa lyhdyn valossa. Ryhmäkerroilla on vietetty myös yhteisiä hetkiä venytellen ja pientä terveellistä iltapalaa nauttien.

 

Ajatusten herättelyä ja vaihtoa ovat siivittäneet keski-ikään ehtineen miehen elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvät aiheet, kuten eläkkeelle siirtyminen. ”Ei sitä nuorena arvannutkaan miten elämä hiljenee, joskus on synkän oloista”. Miesten oman vertaisryhmän tarpeellisuudesta on tullut palautetta osallistujilta – ennen muuta kaveruuden kokemisesta vertaisina vaikeissa elämäntilanteissa ja yksinäisyyden tuntemuksissa. Ryhmässä on käyty syvällisiä keskusteluja ja toiminnan lomassa on kuultu toteamuksia, kuten: ”nyt minulle kirkastui ajatus” ja ”olemme onnenpoikia”. Löydetyt miehet -vertaisryhmät suunnitellaan ja ohjataan alusta alkaen siten, että ryhmät jäävät toimimaan paikkakunnille osaksi varhaisen puuttumisen toimintamallia.

 

Ensimmäisen ryhmäkokemuksen kartuttamana jatkamme vertaisryhmien perustamista Kainuun eri kuntiin tukien 45–65 vuotiaiden miesten elämäntilanteita. Ensimmäinen askel, tutustumiseksi Löydetyt miehet -toimintaan, kannattaa.

 

Löydetyt miehet -hankkeen seuraavat ryhmät aloittavat tammikuussa 2019 Paltamossa ja Kuhmossa. Toivomme rohkeita yhteydenottoja, sanovat hankkeen kehittäjät Helena ja Harri kannustavasti.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien
45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen osallisuuden lisääntyminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.