Löydetyt miehet -hankkeen viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Yksi vuoden keskeinen sisältöalue on hanketoiminnan juurruttaminen ja levittäminen. Löydetyt miehet -ryhmiä on järjestetty tähän mennessä kuudella kainuulaisella paikkakunnalla. Ryhmätoiminta on löytänyt paikkansa ja jäänyt elämään usealle paikkakunnalle uuden tahon ohjaamana. Esimerkiksi Kuhmossa toiminta on jatkunut aikuissosiaalityön johdolla, Paltamossa vapaaehtoisvoimin ja Sotkamossa mielenterveys- ja päihdetyön kautta.

 

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi hankkeen kehittäjät kokoavat sähköistä materiaalisalkkua, joka tarjoaa käytännön apua ja vinkkejä miesten ryhmien ohjaamiseen. Materiaalisalkun sisältö noudattaa Löydetyt miehet -toiminnan teemoja: miesten terveys, liikunta, ravitsemus, uni ja lepo, päihteet ja riippuvuudet, yksinäisyys sekä luonto. Lisäksi materiaalisalkku sisältää ryhmänohjaajan tueksi-osion, joka auttaa ryhmän rekrytoinnissa, markkinoinnissa ja käynnistämisessä. Materiaalisalkkua voivat käyttää kaikki ryhmän ohjaamisesta kiinnostuneet, niin ammattilaiset kuin vapaaehtoisetkin.

 

Materiaalisalkun testaus käynnistyi tammikuussa kahdessa ryhmässä. Kevään aikana salkkua kokeillaan viidessä ryhmässä, jotka jatkavat toimintaansa uuden ohjaajan johdolla. Sisältöä ja rakennetta muokataan ja täydennetään ohjaajien käyttökokemusten ja palautteen pohjalta. Sähköinen materiaalisalkku on valmis syyskuussa 2020 ja julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön internetsivujen Löydetyt miehet -hankkesivulla sekä Tietopankki-osiossa.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeentavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.