Löydetyt miehet -hankkeeseen osallistuneiden 45-65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvointi on vahvistunut. Tämä ilmenee osallistujilta kerätyn seurantatiedon (alku-, loppu- ja seurantakysely) perusteella. Miehet arvioivat kyselyissä ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan, päihteiden käyttöään sekä yksinäisyyden kokemustaan.

 

Pääskysen pesä on tehty Puolangan Löydetyt miehet -ryhmässä tuohitöiden innoittamana.

Ryhmän alkaessa 44 % miehistä (n=48) piti hyvinvointiansa hyvänä. Loppuarvioinnissa näin koki jo 57 % miehistä (n=31), ja myönteinen kehitys jatkui 3 kk seurantaan, jolloin 63 % vastaajista (n=27) piti hyvinvointiansa hyvänä. Miehet ovat saaneet uutta tietoa terveellisistä elintavoista, mikä on vaikuttanut myönteisesti esimerkiksi heidän tupakointi- ja alkoholinkäyttötottumuksiinsa.

 

Ryhmätoiminnan alkaessa osallistujat asettavat itselleen sopivan arjen muutostavoitteensa. Usealla miehellä tavoite on liittynyt tupakoinnin vähentämiseen, ja ryhmäprosessin aikana tavoite on voinut muuttua tupakoinnin lopettamiseksi. Alkukyselyssä 37 % miehistä ilmoitti tupakoivansa päivittäin, kun vastaavasti THL:n (2019) mukaan 15 % suomalaisista 20-64 -vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin. Seurantakyselyssä vastaavasti 23 % miehistä ilmoitti tupakoivansa päivittäin, mikä on 14 % vähemmän kuin alkukyselyssä. Eräs osallistuja kertoi polttavansa päivässä 5-10 savuketta vähemmän kuin aiemmin: ”Ei vaan tee enää mieli polttaa koko ajan.”

 

Myös alkoholin käytössä näkyy myönteinen muutos käyttökertojen harventumisena. Ryhmän alkaessa 22 % miehistä otti alkoholia kaksi kertaa viikossa tai useammin. Seurantajaksolla vain 7 % ilmoitti käyttävänsä alkoholia 2–3 kertaa viikossa, eikä yksikään vastaaja juonut tätä useammin. Tämä on heijastunut myös arkeen: 92 % miehistä kertoo seuranta-arvioinnissa, ettei heiltä ole jäänyt tehtäviä tekemättä päihteiden vuoksi, kun vastaava luku ryhmän alkaessa oli 80 %. Osa miehistä on asettanut tavoitteekseen raittiina pysymisen.

 

Löydetyt miehet -ryhmissä koettu positiivinen ilmapiiri ja vertaistuki ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa. ”Olen kokenut saavani ryhmästä sellaista vahvuutta, että voin olla ilman alkoholia.” Myönteiset muutokset tupakoinnissa ja alkoholin käytössä ovat merkittäviä tekijöitä kansantautien ehkäisemisessä.