Koronavirustilanne on muuttanut merkittävästi myös Löydetyt miehet -hankkeen kevättä. Hallituksen ohjeistuksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen sekä riskiryhmään kuuluvien kokoontumiset ovat kiellettyjä. Näin ollen jouduimme valitettavasti siirtämään sekä Kajaaniin että Ristijärvi-Hyrynsalmen ryhmien alkua.

 

Kokoontumisten ja toisten ihmisten kohtaamisten rajoittaminen voi syventää yksinäisyyden tunnetta. Viisi kuudesta Löydetyt miehet -ryhmään osallistuneesta koki yksinäisyyttä ennen ryhmään osallistumista, mutta vertaisuus ja yhdessä olo helpottivat tilannetta. Nyt kun suomalaiset eivät voi olla kanssakäymisissä keskenään, on tärkeää etsiä uudenlaisia miesten välisen vuorovaikutuksen keinoja. Olemme tältä pohjalta olleet yhteydessä aiemmin Löydetyt miehet -ryhmiin osallistuneisiin miehiin ja selvittäneet heidän sosiaaliseen tuen tarpeitansa ja toiveitansa sekä etäkokoontumisen mahdollisuuksia ja esteitä, kuten älylaitteita ja digiosaamista.

 

Puhelukierros on vielä kesken, mutta ensimmäisten havaintojen perusteella miehillä on erittäin suuri tarve puhua. Puhelut ovat kestäneet puolesta tunnista reiluun tuntiin, ja miehet ovat mielellään keskustelleet laajemmin arjestaan. Yksinäisyyden kokemukset ovat välittyneet puheluiden kautta ja onkin syytä pohtia keinoja niiden vähentämiseksi. Miehet suhtautuvat myönteisesti ajatukseen virtuaalisesta ryhmästä ja korostavat tarvetta toisten tapaamiseen. ”Positiivinen ajatus”, toteaa eräs mies – ja toinen arvioi, että se on ”Tarpeellinen tänä aikana, kun kokoontuminen on rajoitettua.”

 

Suurimmalla osalla haastatelluista on kotonaan tietokone, älypuhelin tai tablet-tietokone. Osalla miehistä ei ole riittäviä tietoteknisiä taitoja virtuaaliryhmään osallistuakseen, mutta heillä on selkeä tahto asioiden opettelemiseen. ”Uusiin asioihin pitää suhtautua positiivisesti”. Miehet ovat olleet huolissaan toisten ryhmäläisten hyvinvoinnista ja selviytymisestä tässä poikkeustilanteesta. Koronavirustilanteeseen liittyvän uutisoinnin vastapainoksi he kaipaavat ”positiivisia ja mieltä virkistäviä” keskusteluja.

 

Löydetyt miehet -hanke ottaa haasteen vastaan ja muokkaa toimintaansa vastatakseen hanketavoitteiden mukaisesti miesten tarpeisiin myös poikkeusolosuhteissa. Jatkamme vielä soittokierrosta, jonka perusteella suunnittelemme virtuaalisia tapaamisia.