Löydetyt miehet -hankkeen viimeinen, järjestyksessään kahdeksas ryhmä päättyi marraskuussa Kajaanissa. Takana on mielenkiintoinen ja opettavainen, kolmivuotinen matka kainuulaismiesten kanssa. Hankkeen tavoite, 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan koheneminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa, on saavutettu onnistuneesti.

 

Koronakevät muutti toimintasuunnitelmia ja -tapoja hyvin nopealla aikataululla. Keväälle suunniteltujen ryhmien tilalle tuli etäryhmä ja henkilökohtaiset puhelinkeskustelut, jotka avasivat uusia näkökulmia ja opettivat ohjaajia erilaiseen työskentelyyn. Saimme kokemuksia esimerkiksi siitä, miten kainuulaismiehet käyttävät WhatsApp-palvelua ja miten pikaviestipalvelu täydentää kasvokkain tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Näiden ja aiempien ryhmäkokemusten myötä suunnittelimme ja kehittelimme rohkealla ja luovalla otteella syksyn toimintaa.

 

Ohjaajien ja osallistujien onneksi syksyn ryhmä toteutui suunnitellusti ja pystyi kokoontumaan kasvotusten. Ryhmän yhteishenki ja yhteen hitsautuminen näkyivät jo heti ensimmäisellä tapaamisella. Miesten myönteinen asenne ja avoimuus loivat positiivisen vireen ohjaajillekin. Olimme ohjaajina aiempaa valmiimpia kokeilemaan ja kehittämään sisältöä ja toteutusta. Kyselimme ja kuuntelimme herkällä korvalla osallistujien toiveita, ajatuksia ja ideoita. Ryhmäläisten ehdotuksesta perehdyimme mm. vapaaehtoistyöhön ja tutustuimme paikallisiin yhdistyksiin, joiden toimintaan kannustimme miehiä mukaan.

 

Ohjaajan työn parasta antia on ollut sen opettavaisuus. Jokainen ryhmä on kehittänyt ohjaajien ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä opettanut asioita kainuulaismiesten arjesta ja maailmankuvasta. Tiedämme paljon esimerkiksi kalansavustamisesta, nokkosen terveyshyödyistä, lintujen ruokinnasta ja siitä, mistä miesten päivittäinen fyysinen aktiivisuus muodostuu. Jokaisen ryhmän opit ovat vaikuttaneet seuraavan ryhmän toteutukseen.

 

Ohjaajan näkökulmasta, suurin kiitos pitää antaa toimintaan osallistuneille miehille. Heillä on ollut rohkeutta lähteä mukaan tavoitteelliseen ryhmätoimintaan ja tehdä omassa elämässään arjen pieniä muutoksia. Luottamus, vertaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat olleet asioita, jotka miehet ovat itse tuoneet ryhmään ja toteuttaneet niitä. Ne ovat myös taanneet ryhmien toimivuuden ja osallistujille mahdollisuuden olla mukana omana itsenään.

 

Löydetyt miehet -matka on ollut opettavainen ja antanut paljon eväitä tuleviin töihimme.

– Essi ja Harri