Ikääntyvässä yhteiskunnassa tulee vahvistaa kansalaisten toimintakyvyn ylläpitämistä ottamalla monipuolisesti käyttöön kaikki alueen toimijat ja resurssit. Yhteistyön avulla turvataan monipuoliset palvelut hyvinvointialueilla ja mahdollistetaan hyvä arki ikääntyville ihmisille. Vahva kansalaisyhteiskunta on perusta myös vakaan hyvinvointitalouden rakentumiselle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa painottuu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa tehtävä työ, mistä järjestökentällä on pitkällinen kokemus. Onkin tärkeää tunnistaa järjestöjen monipuolinen toiminta ikääntyvien terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyössä tarvitaan sekä julkisten palveluiden että järjestöjen panosta ja yhteistoimintaa.

 

Miina Sillanpään Säätiölle on viimeisten vuosien aikana kertynyt asiantuntemusta miehille suunnatusta ryhmätoiminnasta, jonka tavoitteena on ikääntyvien miesten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ryhmän tarjoama voimavarakeskeinen vertaistuki, sosiaaliset kontaktit sekä osallisuuden kokemukset tuottavat merkityksellisyyden kokemuksia ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen. Yhdessä nämä Hyvinvoinnin portaiden elementit vahvistavat ikääntyvien miesten hyvinvointia. Lisäksi tarvitaan alueellisesti ja paikallisesti rakentuvaa rajapintayhteistyötä, mikä muodostuu järjestöjen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä. Laadukkaiden toimintatapojen kehittäminen edellyttää myös miesten osallisuuden huomioimista.

 

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet -hankkeen (2018–2020) tavoitteena oli syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Löydetyt miehet -ryhmätoiminta on yhdessä suunniteltua, tavoitteellista toimintaa, joka vahvistaa miesten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja tarjoaa vertaistukea elämäntavoissa tapahtuviin muutoksiin. Lue lisää toimintamallista Innokylän verkkosivuilta.