Miina Sillanpään Säätiön Muistiluuri -hankkeen asiantuntijat olivat vaikuttavasti esillä alan ammattilaisfoorumeilla.
 

Suomen Toimintaterapeuttiliiton valtakunnalliset koulutuspäivät

 

Ella koulutuspäivillä 082015 350
Ella Niini, Muistiluuri -hankkeen muistiohjaaja. Kuva: Anna Kemppainen

Ella Niini, Muistiluuri -hankkeen projektityöntekijä osallistui 7.−8.9.2015 Suomen Toimintaterapeuttiliiton järjestämille valtakunnallisille koulutuspäiville Helsingin Messukeskuksessa. Koulutuspäivien teemana oli Arkikuntoutus – toimintaterapeutti asiakkaan toimintaympäristön asiantuntijana. Arkikuntoutus on kuntoutuksen pohjoismainen viitekehys, jonka avainsanoja ovat itsenäinen kotona asuminen ja merkityksellinen toiminta.
 
Ella ohjasi koulutuspäivillä työpajan, Tablet-tietokoneen käyttö terapeuttisena toimintana. Aihe kiinnosti osallistujia ja toimintaterapeutteja ilmoittautui enemmän kuin mukaan voitiin ottaa. Työpajassa tutustuttiin Muistiluuri -hankkeen taustaan, tavoitteisiin, tuotoksiin, tuloksiin ja kokemuksiin. Ryhmätyöskentelyn avulla tarkasteltiin tablet-tietokoneen käyttöä terapeuttisena toimintana, tablet-sovellusten mahdollisuuksia vuorovaikutuksen välineenä ja teknologian asettumista toimintaterapiaan.
 
Sivun alalaidasta löytyvät aineistolinkit sekä esityksen diat, joissa on mm. kooste työpajaan osallistuneiden tekemästä tablet-tietokoneen käytön analyysista terapeuttisena toimintana.
 

Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivät

 

Ulla
Ulla Arifullen-Hämäläinen, Muistiluuri-hankkeen projektikoordinaattori

Ulla Arifullen-Hämäläinen, Muistiluuri -hankkeen projektikoordinaattori, esiintyi puolestaan samaan aikaan Suomen Psykologisen Instituutin järjestämillä Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivillä Helsingissä Tieteiden Talossa. Hän kertoi Muistiluuri-hankkeessa  kertyneistä hyvistä kokemuksista muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kuntoutuksesta.
 
Asiantuntijapäivät kokosivat yhteen alan ammattilaisia ja ohjelmassa oli Suomen Psykologisen Instituutin kouluttajien, muistihoitajien sekä muiden asiantuntijoiden luentoja, työpajoja ja valtakunnallista verkostoitumista. Aiheissa pureuduttiin ikäihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja muistisairauksien kokonaisvaltaisen hoidon kysymyksiin.
 
Ullan esityksessä tarkasteltiin teknologisten ratkaisujen tuomia uudenlaisia mahdollisuuksia kuntoutuksen toteuttamiseen.
 
Osallistujille esiteltiin hankkeessa kehitetyt ja testatut aivotreenit eli kognitiiviset harjoitukset. Ilahduttavasti moni aikoi esitellä harjoituksia myös asiakkailleen. ”Ammattilasten ja opiskelijoiden kautta yhä useampi asiakas saa kotiinsa aivotreeneistä hyödyllistä tekemistä ja kokemuksen siitä, että voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa hyvinvointiinsa”, sanoo Ulla.
 
Omahoito sekä sitä tukeva, mahdollisuuksia tarjoava ja motivoiva työote ovat olennainen osa tulevaisuuden laaja-alaista hoitoa ja kuntoutusta.
 
Kysymystaulu 230915 350
 

Aineistot:

Ella Niinin esitys (pdf)
 
Ulla Arifullen-Hämäläisen esitys (pdf)
 
 
 

Muita linkkejä:

Suomen Toimintaterapeuttiliiton Arkikuntoutus Facebook -sivut
 
Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivät, linkki koko päivän ohjelmaan ja aineistoihin