OSALLISTUJAT OVAT KOKENEET VERTAISUUDEN TÄRKEÄKSI OSAKSI MUISTILUURI-KUNTOUTUSTA

Käy seuraamassa matkaamme Facebook-sivuillamme
(kuvitus löytyy suurempana Facebookista)
 
ML vertaisuus kommentit kuvaksi nettisivuille

Vertaistoiminnan kautta saadaan tietoa, uskoa ja jaetaan yhteisiä kokemuksia. Osallistujat ovat kommentoineet mm. näin:
 
Tulee semmoinen kuva, että ei se muisti ihan kokonaan ole kadoksissa ja että toisilla on samantyyppisiä ongelmia. En ole yksin ja näkee semmoisia, jotka ovat asian suhteen sinut.
 
Kun on muita samanlaisia, ni voi työstää itteensä. Näkee että aika paljon on, on huonompia ja parempia. Kuitenkin on etenevä tämä (muistisairaus), on pakko ottaa se mieleen. Kyllä se on toisaalta hyvä, että näkee että muut yrittää sen saman asian kans mennä eteenpäin niillä vahvuuksilla mitä on.
 
Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä.  Kokemusten jakaminen vertaisten kesken lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota etenevä muistisairaus saattaa aiheuttaa.
 
Tulee valonpilkahduksia elämään. Voi ymmärtää, ettei tarvitse tyytyä olemaan pelkästään sairas. Voi taas kunnioittaa itseään.
 
Jokainen Muistiluuri-kuntoutukseen osallistuva on oman elämänsä asiantuntija. Vertaistoiminnassa voi vastavuoroisesti jakaa muille oman tai läheisen sairastumisen myötä syntynyttä tietoa etenevästä muistisairaudesta.  Tällaisen kokemustiedon jakaja antaa esimerkillään toivoa ja vinkkejä siitä, miten etenevän muistisairauden kanssa pystyy elämään. Vertaisuuden kautta voi kokea olevansa avuksi ja hyödyksi. Usein ajatusten jakaminen antaa uusia näkökulmia jakajalleenkin. Myös ammattilaiset voivat saada oman elämänsä asiantuntijoilta lisää tietoa ja ymmärrystä.