Tamminen_Anna 350Olen Muistiliiton järjestöjohtaja Anna Tamminen, koulutukseltani Tampereen yliopistosta valmistunut sosionomi. Olen työskennellyt Muistiliitossa vuodesta 2002, ensin suunnittelijana ja sitten liiton järjestötoiminnasta vastaavana johtajana.

 

Järjestömme on muistisairaiden ja heidän läheistensä oma järjestö. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistyksemme tarjoavat muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen tietoa ja toimintaa, virkistystä ja vertaistukea. Yhdistystemme toiminta kattaa melko hyvin koko Suomen.

 

Olemme tehneet Miina Sillanpään Säätiön kanssa yhteistyötä erityisesti erilaisissa teknologiaan liittyvissä hankkeissa. Muistipuisto-hanketta suunnittelimme alusta alkaen yhteistyössä. Me Muistiliitossa koemme, että muistisairaiden ja läheisten mahdollisuudet käyttää ja myös hyötyä erilaisista tietoteknologian palveluista edellyttää sitä, että näitä palveluita kehitetään käyttäjien tarpeiden mukaan.

 

Muistiliiton jäsenyhdistysten toimijat ovat mukana Muistipuiston kehittämistyössä. Sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä tarpeet ja näkemykset ohjaavat verkkopalvelun toimivuutta jo sen kehittämisvaiheessa. Järjestömme piirissä työskentelevät vapaaehtoiset ja ammattilaiset ovat myös toiminnan testaajia ja tuloksista hyötyjiä. Uskon, että näin me kaksi järjestöä, MSS ja Muistiliitto, voimme yhdistää vahvuutemme ja luoda uudenlaista Muistipuisto-maailmaa kaikille muisti-ihmisille.

 

Muistipuisto oletuslogo 350x197Muistipuisto -hanke toteutetaan yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta Veikkaus Oy:n pelituotoista.