Satu (2) 350 isoOlen Satu Railosvuo, toinen Muistipuisto -hankkeen projektikoordinaattoreista. Hankkeessa työni painottuu työskentelyyn eri käyttäjäryhmien kanssa, hankkeen alueelliseen yhteistoimintaan ja kehitettävän verkkopalvelun levittämiseen. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti. Olen työskennellyt pitkään järjestötyössä ja ollut mukana useissa kehittämishankkeissa, joissa myös teknologialla on ollut oma osuutensa.
 

Teknologia tuo arkielämästä selviytymiseen monia uusia mahdollisuuksia, mutta aina se tulee sovittaa käyttäjien tarpeisiin, toiveisiin ja taitoihin. Tässä hankkeessa painottuu käyttäjien osallistuminen heti hankkeen alusta saakka, mikä vahvistaa yhteistä päämäärää.  Tavoitteena on yhdessä luoda toimiva, käyttäjälähtöinen verkkopalvelu, joka innostaa osallistumiseen ja tarjoaa käyttäjilleen merkityksellisiä kokemuksia pelillisessä muodossa.  Tärkeää mielestäni on palvelun helppokäyttöisyys, loogisuus, innostavuus ja monipuolisuus, jolloin jokainen voi löytää sieltä itseään kiinnostavia puistonpolkuja.
 

Muistipuisto -hanke toteutetaan yhteistyössä Muistiliiton kanssa ja rahoittajana on Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen muiden vastuuhenkilöiden esittelyt sekä hankesivu julkaistaan verkkosivuillamme viikon 17 aikana.
 
Yhteystiedot:
satu.railosvuo@miinasillanpaa.fi
satu.railosvuo@muistiliitto.fi
p. 040 5404 984