Kuuleminen tukee aivoterveyttä

Kuuloliitto ry:n Kuule ja muista -hanke on tuottanut suosittuun Muistipuisto® -palveluun artikkelin kuulemisen yhteydestä aivoterveyteen. Pian puistoon saadaan myös kuuloon liittyviä aivotreenejä. Kolmivuotisen, STEA:n rahoitteisen Kuule ja muista -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hoitamattoman heikentyneen kuulonaleneman vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sekä kannustaa ikääntyneitä kuntouttamaan kuuloaan. Miina Sillanpää Säätiö on yksi hankkeen ohjausryhmän jäsenistä ja tuo vahvasti esille keinoja tukea ikääntyneen aivoterveyttä ja kognitiota.

 

Hoitamattomana heikentyneen kuulon on todettu lisäävän muistisairauksien riskiä ja kuulonkuntoutuksen, eli kuulokojeen aktiivisen käytön, on todettu taasen vahvistavan elämänlaatua sekä itsenäistä selviytymistä. Ikääntynyt ei itse välttämättä huomaa kuulonsa alentuneen ja tästä syystä onkin tärkeää olla saatavilla selkeää ja ymmärrettävää tietoa aiheesta.

 

Muistipuiston uuden Kun kuulet, pystyt myös muistamaan -artikkelin tavoitteena on lisätä Muistipuiston kävijöiden tietämystä kuulosta ja kuulemisesta, ikäkuulosta sekä hoitamattoman kuulonaleneman vaikutuksesta muistiin. Artikkelissa kerrotaan myös, milloin kuuloa kannattaa lähteä tutkituttamaan ja miten kuulonkuntoutusprosessi etenee. Lisäksi siinä esitellään kuulonapuvälineitä. Artikkeli on selkeä ja omaksuttava tietopaketti, kuten muutkin Muistipuiston aivoterveystietoa tarjoavat artikkelit.

 

Kuuleminen on kuulon ja aivojen yhteistyötä

Muistipuistoon julkaistaan myös kuuloon perustuvia harjoituksia, jotka täydentävät sivuston monipuolista Treenejä aivoille -osiota. Uusia aivotreenejä on luvassa kolme erilaista, joissa äänten erottelu ja niiden muistaminen ovat keskiössä. Tasovalintoja on useita, joten niistä löytyy varmasti kaikille sopivia haasteita.

 

Tutustu Kun kuulet, pystyt myös muistamaan -artikkeliin:
https://www.muistipuisto.fi/tietoa/kun-kuulet-pystyt-myos-muistamaan/