Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on uudenlainen, helppokäyttöinen ja maksuton verkkopalvelu, joka lanseerattiin 12.9.2018, juuri sopivasti ennen Muistiviikkoa. Muistipuisto johdattaa pienin ja toistuvin teoin kohti aivoterveellisempää elämää.

 

Muistipuisto on kehitetty Muistiliiton ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyönä. Merkittävän panoksensa ovat antaneet hankkeeseen osallistuneet palvelun tulevat käyttäjät ympäri Suomen. Yhteiskehittäminen on varmistanut palvelun käyttäjälähtöisyyden ja tarpeenmukaisuuden.

 

Aivoterveys on hyvinvointimme ja toimintakykymme perusta. Muistipuiston kehittämistyön lähtökohtana ja taustalla on tutkimukset ja tieto aivoterveyden edistämisen keinoista ja aivojen elinikäisestä muovautumisesta. Muistitoimintojen ja tiedonkäsittelyn heikkenemistä voidaan hidastaa aivoterveyttä tukevilla elintavoilla ja aivojen toimintakykyä tukevilla harjoituksilla.

 

Muistipuisto on tarkoitettu muistisairaille henkilöille sekä kaikille ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita aivoterveydestään.

  • Muistipuistoa voi käyttää yksin ennaltaehkäisevästi tilanteisiin, joissa henkilö haluaa edistää ja ylläpitää aivojensa toimintakykyä. Sitä voi hyödyntää myös omaehtoisessa kuntoutumisessa, kun aivojen toimintakyky on heikentynyt muistisairauden tai muun aivojen toimintaan vaikuttavan korjaantuvan tai pysyvän/etenevän sairauden seurauksena.
  • Muistipuistoa voi käyttää yhdessä: Sairastuneen henkilön läheiset ja muut hänen lähipiirissään toimivat, kuten vapaaehtoiset tukihenkilöt, löytävät Muistipuistosta tiedon ohella yhteistä tekemistä.
  • Muistipuistoa voi käyttää myös vapaaehtois- ja vertaisohjaajien sekä ammattilaisten ohjaamissa ryhmätoiminnassa.

 

Muistipuisto yhdistää monipuolisen tiedon ja innostavan tekemisen ainutkertaisella käyttäjilleen iloa tuottavalla tavalla. Helppokäyttöisessä ja graafisesti selkeässä ympäristössä voi treenata aivoja, jumpata, muistella, rentoutua ja napata talteen aivoterveelliset ruokareseptit.

 

Muistipuiston kehittämiseen osallistuneet käyttäjäkehittäjät pitävät Muistipuistoa hyödyllisenä. Se on virkistänyt, aktivoinut, auttanut keskittymään, ohjannut aivoterveellisiin elämäntapoihin ja tuonut mielekästä tekemistä arkeen.

 

Tee muistiystävällinen teko – vinkkaa Muistipuistosta ystävällesi.

www.muistipuisto.fi

 

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Ulla Arifullen-Hämäläinen, p. 050 5665 327, ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi
kehittämispäällikkö Helena Launiainen, p. 040 9523 239, helena.launiainen@miinasillanpaa.fi

 

Lue lisää Muistipuisto -hankkeesta ja kehittämistyöstä.

Lue lisätietoa Muistipuistosta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Kurkista Muistipuiston graafiseen maailmaan ja sisältöihin.

 

Video: Room 22