Tänä vuonna on Aivoviikon (vk 11) teemaksi nostettu Ajattele aivojasi, mieti muistiasi. Muistipuisto on paikka, jossa näin on luontevaa tehdä. Muistipuisto tarjoaa tietoa ja toiminnan mahdollisuuksia aivojen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

 

Heikentynyt kuulo ja muistisairaudet ovat merkittäviä ikääntyneen arkeen ja elämänlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä, jotka hoitamattomana aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitamaton heikentynyt kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä. On kuitenkin todettu, että kuulon kuntoutus tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä, ja voi siten siirtää muistisairauden puhkeamista.

 

Aivoviikon aikana Muistipuistoon päivitetään uusia kuuloon perustuvia muistin ja tarkkaavaisuuden harjoituksia. Harjoitukset on laadittu yhdessä Kuule ja muista -hankkeen toimijoiden kanssa. Uusien harjoitusten tarkoituksena on harjoittaa kuulotiedon käsittelyyn liittyviä aivotoimintoja, kuten kuulomuistia sekä äänten erottelu- ja tunnistamistaitoja.

 

Erota kuulemasi sanat -tehtävä

Huhti-toukokuussa 2023 Kuule ja muista -hanke järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa ammattilaisille suunnatun webinaarisarjan ikääntyneen hyvästä elämästä ja elämänlaadusta. Webinaareissa kuullaan miten kukin toimija omalla alallaan vahvistaa iäkkään toimintakykyä ja hyvää elämää. Lisäksi webinaareissa kuullaan uusimmista tutkimuksista ja kuulon- ja muistinkuntoutuksen järjestelmistä. Webinaarissa annetaan ääni myös arjen työtä tekeville: muisti- ja kuuloalan sekä hoitotyön ammattilaisille. Miina Sillanpään Säätiö ja Muistipuisto ovat mukana webinaarisarjan kolmannessa osassa 18.4. yhdessä Ikäinstituutin kanssa, jolloin aiheena on aivoterveys ja mielen hyvinvointi.

 

Kuule ja muista (2021-2023) -hankkeessa tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hoitamattoman heikentyneen kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista. Miina Sillanpään Säätiö on yksi Kuuloliiton koordinoiman hankkeen yhteistyökumppaneista. Lisätietoa: www.kuuloliitto.fi/kuule-ja-muista