Neuvokkaat naiset -hanke on osa Eloisa ikä -ohjelmaa. Siinä tuotettu kuuden videoanimaation sarja ”Mielenterveydellä ei ole ikärajaa!” on julkaistu ja se esittelee mielenterveyttä tukevia esimerkkejä ohjelmaan osallistuvien hankkeiden kehittämistä ratkaisuista ja keinoista.

 

NN videojulkaisu Toini 350Omaa mielenterveyttään voi vahvistaa minkä ikäisenä tahansa. Apua kannattaa hakea vanhanakin. Videot sopivat erityisesti ikääntyvien ihmisten elämäntilanteisiin, sillä niissä huomioidaan iän tuomat erityispiirteet. Neuvokkaat naiset kertovat videossaan 67-vuotiaan ”Toinin” tarinan.

 

Eloisa ikä -ohjelman tutkija ja pitkään psykoterapeuttina työskennellyt Marja Saarenheimo Vanhustyön keskusliitosta kuvailee mielen ja kehon olevan tiiviisti yhteydessä toisiinsa.
”Mielen pulmat voivat oireilla ruumiillisina vaivoina, ja niihin haetaan usein apua terveyskeskuslääkäriltä. Jos vaivoihin ei löydy fyysistä syytä, voisiko lääkäri harkita lähetteen kirjoittamista vaikkapa lähellä sijaitsevan järjestön senioritoimintaan ‒ vaihtoehtona lääketieteellisille lisätutkimuksille”, hän ehdottaa.

 

Yhtenä edullisena ratkaisuna hintaviin mielenterveyden pulmiin Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! -videoanimaatiosarja esittää Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamallin. Neuvokkaiden videossa Toini tuntee itsensä yksinäiseksi. Hän on työelämän jälkeen hiljalleen jämähtämässä aloilleen: kotoa lähteminen ja tekemään ryhtyminen on tullut yhä hankalammaksi. Onneksi hän kuitenkin uskaltautuu Neuvokkaiden naisten ryhmään, josta löytyy uutta tekemistä ja seuraa toisista naisista. Ryhmässä Toinin sisimmässään kokema neuvokkuuskin vahvistuu. Toinin kaltaisia naisia on Suomessa paljon. Neuvokkaiden naisten ryhmätoiminnalle on tarvetta.

 

 

Mielenterveyden sivuuttaminen tulee kalliiksi niin ihmiselle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Suomen Mielenterveysseuran video esittää Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset yhtenä hyvinvoinnin rakennuspuuna.

 

Kuuloliiton video opastaa toimintakyvyn säilymiseen ikäkuulosta huolimatta.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön videon sankari on Seniori-Vamos, joka tuo kotiinsa syrjäytyneen ikääntyneen takaisin ihmisten ja palvelujen piiriin.

 

Ikäinstituutin videossa esitellään Mielipakka. Sen sisältämät kortit innostavat yhteiseen tekemiseen ja kehottavat kuuntelemaan ihmistä.

 

Turun Kaupunkilähetyksen IKÄTUKI-video on esimerkki varhaisen puuttumisen voimasta.

 

Eloisa ikä -mielenterveysverkoston videot on suunnitellut ja tuottanut liikkuvan kuvan tuotantoyhtiö Digi People Studio.